Landbouw & Visserij

dinsdag 26 april 2016
 - 

“Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen blijft dalen maar de oppervlakte van de bedrijven neemt toe met ongeveer 50% op 15 jaar”

leert Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer uit het antwoord dat hij mocht ontvangen van Vlaams minister voor Onderwijs Joke Schauvliege.

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen daalde tussen 2000 en 2014 met 59,22%. De oppervlakte van de bedrijven daarentegen steeg met 71,11%.

De daling van het aantal landbouwbedrijven is het hoogst in de provincie West-Vlaanderen met 66%.

De stijging van de oppervlakte was het hoogst in de provincie Vlaams-Brabant met 89,87%.

Over de korte-ketenverkoop zijn enkel gegevens beschikbaar van 2013. De hoeve-verkoop is Vlaanderen het hoogst in de provincie Vlaams-Brabant:  7% van de landbouwbedrijven doet aan hoeve-verkoop.

 

Wat de zorgboerderijen betreft, zijn er enkel gegevens van 2010 en 2014 ter beschikking, namelijk van de bedrijven die een aanvraag tot subsidie indienden voor geleverde prestaties in de betrokken jaren. In 2014 dienden 432 bedrijven een aanvraag in, een stijging van 8,82% t.o.v. 2010.

 

Het aantal biologische productiebedrijven in Vlaanderen steeg met 45,34% op 9 jaar (2005 – 2014), de stijging is het hoogst in de provincie Vlaams-Brabant met

66,67%. 

Tevens blijkt het aantal starters die een VLIF-aanvraag voor overnamesteun indienden in 2010 bijna dubbel zo groot te zijn dan in 2000, namelijk 202 in 2010 t.o.v.

107 in 2000. Dit aantal daalde in 2015 met 24,26% t.o.v. 2010.