Landbouw & Visserij

vrijdag 23 maart 2012
 - 

1 op de 5 landbouwers diende Mestbankaangifte digitaal in

Landbouwers konden voor het eerst hun aangifte bij de Mestbank digitaal indienen. 1 op de 5 (20%) maakte daarvan gebruik. “Dit is een succes voor het eerste jaar dat het aangifteloket beschikbaar is. Het onderstreept dat de sector klaar is voor het digitale tijdperk”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.

Vlaams minister Schauvliege maakte van bij de start een prioriteit van de administratieve vereenvoudiging van de mestwetgeving. De mestwetgeving wordt grondig uitgekamd naar mogelijkheden van vereenvoudiging en tegelijk trekt de minister de kaart van de digitale dienstverlening.

Elke Vlaamse land- en tuinbouwer die aangifteplichtig is voor het productiejaar 2011, kon vanaf begin januari zijn Mestbankaangifte digitaal indienen via een nieuw elektronisch loket. Zij die hun aangifte op papier instuurden, moesten dat doen tegen uiterlijk 16 februari. Land- en tuinbouwers die voor de digitale weg kozen, kregen een maand langer de tijd. Overigens kon men door een volmacht ook iemand anders zijn aangifte laten invullen. Op 16 maart waren er 33.524 aangiften ingediend waarvan 6.659 digitaal (19,86%).

 Vlaams minister Joke Schauvliege: “De respons overtreft de verwachtingen. Dit eerste jaar hadden we gehoopt dat iets meer dan 5% van de land- en tuinbouwers hun aangiften digitaal zouden indienen. De 20% bevestigt dat ook de landbouwsector resoluut de e-weg wil inslaan.

Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), bevestigt dat de landbouwer de voordelen van die dienstverlening onderkent: “Het loket is snel, eenvoudig en klantvriendelijk: de landbouwer wordt stap voor stap begeleid door de verschillende onderdelen. Dat verlaagt in sterke mate het risico op fouten.”

Voorafgaand werden praktijksessies, zitdagen en voorlichtingsvergaderingen over de digitale aangifte georganiseerd. Ook daar was de belangstelling groot: meer dan 1.000 land- en tuinbouwers gingen in op het informatieaanbod. Wie zijn aangifte nog niet heeft ingediend, krijgt deze week een herinnering in de bus. Het loket blijft nog de hele herinneringstijd (30 dagen) open.

De online-aangifte is voor de Mestbank een grote digitale stap voorwaarts. Vlaams minister Joke Schauvliege: “De digitale dienstverlening moet de administratieve molen sterk vereenvoudigen. Naast de Mestbankaangifte staan op het e-loket-VLM nog andere diensten: het MVC-loket waarop landbouwers en mestverwerkers sedert vorig jaar online hun mestverwerkingcertificaten kunnen raadplegen en verhandelen, de aangifte voor uitbaters van mestverwerkingsinstallaties en de derogatieaanvragen. En inmiddels werkt de VLM met het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) voort aan een gemeenschappelijk e-loket.”