Actua

maandag 01 september 2014
 - 

1ste schooldag voor onderwijsminister Hilde Crevits

CD&V heeft vertrouwen in leerkrachten, leerlingen en ouders voor het onderwijs van morgen. Om dit kracht bij te zetten trok kersvers minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag het brede onderwijsveld in.  

In de vroege ochtend werd Hilde verwacht in de Sint-Carolus school in Sint-Niklaas. Daar werd ze geïnterviewd door het team van Radio 1 in het programma “De Ochtend”. Het ging er onder meer over het verminderen van de administratieve last voor leerkrachten, extra investeringen voor scholenbouw, de modernisering van het onderwijs, …

Nadien ging de minister naar een nabij gelegen campus van diezelfde school, om er in dialoog te gaan met het lerarenkorps en vervolgens op symbolische wijze de schoolbel te laten rinkelen als start van het nieuwe schooljaar.

De volgende halte was de lagere school Sint-Agnes in Hoboken. Daar trad onze onderwijsminister in gesprek met directie- en personeelsleden over hoe om te gaan met anderstalige kinderen. Daarbij werd het taalboekje “Nederlands voor Taalhelden” van de Nederlandse Taalunie voorgesteld en overhandigd.

Om de voormiddag af te sluiten bracht Hilde Crevits een bezoek aan het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel. In het gezelschap van de directie, personeelsleden en projectverantwoordelijken van de Scholen van Morgen werd het allereerste schoolgebouw, op poten gezet door publiek-private samenwerking, officieel geopend.

Op het namiddagprogramma stonden nog een bezoek aan het Buitengewoon Onderwijs Wonderwijs inAssebroek Brugge en tot slot was er de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw De Boomhutin Sint-Andries Brugge.

Onderwijsminister Hilde Crevits wenst de ruim 1,1 miljoen kinderen en jongeren, en ruim 146.000 leerkrachten, directies en andere medewerkers een fantastische start van een nieuw, boeiend en inpsirerend schooljaar!

CD&V heeft vertrouwen in een sterke onderwijsdialoog. Tijdens deze eerste schoolweek lanceert CD&V een telefoonnummer, exclusief voor leerkrachten en schooldirecties. Op dit nummer kan je terecht met je suggesties en/of vragen over de toekomst van ons onderwijs.
Wij bezorgen alle vragen aan kersvers minister van Onderwijs Hilde Crevits. Boodschappen voor Hilde? Bel 02 255 50 23.