Buitenlands beleid & Defensie

woensdag 04 maart 2015
 - 

1ste Vlaamse Staten-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking moeten over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en Post 2015-ontwikkelingsagenda gaan

Het Vlaams Parlement heeft deze namiddag met quasi unanieme meerderheid een resolutie goedgekeurd die door Vlaams volksvertegenwoordigster Sabine de Bethune samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken was opgesteld, mee door de andere meerderheidsfracties werd ingediend en mits een aantal amendementen door de democratische oppositiepartijen werd meegestemd. Daarin vraagt het Vlaams Parlement uitdrukkelijk dat de eerste Vlaamse Staten-Generaal voor de Ontwikkelingssamenwerking die het Vlaamse regeerakkoord in het vooruitzicht stelt, gewijd zouden worden aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en de Post 2015-ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties.  

De Verenigde Naties werken momenteel de opvolgers van de millenniumdoelstellingen 2000-2015 uit. Verwacht wordt dat de zeventigste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september-oktober eerstkomend over een nieuw internationaal instrumentarium beslist, dat bestaat uit duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en een Post 2015-ontwikkelingsagenda. 

Het Vlaams Parlement roept de Vlaamse Regering in haar resolutie op  van de SDG's een speerpunt van het Vlaamse beleid te maken en somt in een vijftal punten op waar dat concreet op neerkomt. Bovendien roept de resolutie de Vlaamse Regering op alle mogelijke stakeholders zoveel mogelijk bij haar internationale werkzaamheden ter zake te betrekken en het Vlaams Parlement daarover regelmatig in te lichten. 

Sabine de Bethune: “In dezelfde geest eisen we dat de eerste Vlaamse Staten-Generaal voor de Ontwikkelingssamenwerking  gewijd worden aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en Post 2015-ontwikkelingsagenda. Zo betrekt de Vlaamse Regering niet alleen de administratie en de parlementsleden, maar ook de niet-gouvernementele organisaties ten volle bij dit proces.“ 

Bovendien roept onze resolutie de Vlaamse Regering ook uitdrukkelijk op met de brede publieke opinie in Vlaanderen te communiceren over deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en de Post 2015-ontwikkelingsagenda. Alle Vlamingen moeten immers bewust raken van het belang van dit alles voor hun dagelijkse leven en voor de toekomst van onze planeet.“ 

Het verslag van de commissie met inbegrip van de tekst van de goedgekeurde resolutie vindt u hier.