Actua

woensdag 21 oktober 2015
 - 

200 miljoen extra voor sociale leningen

Vanaf 16 november 2015 kunnen opnieuw sociale leningen aangevraagd worden bij de VMSW en het Vlaams Woningfonds. Bovendien wordt in 2016 het budget sociale leningen met 200 miljoen euro opgetrokken tot 925 miljoen euro in totaal. Dit kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman als antwoord op haar vraag aan Vlaams minister Homans in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. ‘Het budget voor sociale leningen via de VMSW en het Vlaams Woningfonds was de voorbije jaren telkens snel opgebruikt’, aldus Taeldeman. ‘Ik ben dan ook heel tevreden dat de Vlaamse regering voor 2016 200 miljoen euro extra voorziet voor sociale leningen.'

 

Wie een woning wenst aan te kopen of te renoveren en tegelijkertijd voldoet aan een aantal voorwaarden (vb. inkomen, waarde van de woning, etc.) kan in aanmerking komen voor een sociale lening aan een goedkoper tarief dan wat op de private markt gehanteerd wordt. Dergelijke leningen worden aangeboden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en erkende kredietmaatschappijen. 2014 was een topjaar met 3.895 sociale leningen die verstrekt werden door de VMSW, 3.747 door het Vlaams Woningfonds en 921 door erkende kredietmaatschappijen.

 

‘Terugkerend probleem is echter dat de voorziene kredieten in de loop van het jaar telkens volledig opgebruikt zijn waardoor gezinnen die een sociale lening wilden aanvragen uit de boot vallen', aldus Valerie Taeldeman. ‘De hoge woningprijzen en de strenge eisen van de banken voor het afsluiten van een lening spelen hier ongetwijfeld een rol in. De minister gaf in het voorjaar nog aan de budgetten niet op te trekken. Maar naar aanleiding van mijn vraag bevestigde ze nu wel dat het budget in 2016 verhoogd wordt met 200 miljoen euro. Daarnaast worden ook de kredieten voor de Vlaamse energielening (voor energiebesparende maatregelen) met 45 miljoen euro opgetrokken in 2016.’

 

Info over sociale leningen? Surf naar www.wonenvlaanderen.be/kopen.

Info over de Vlaamse energielening? Surf naar www.energiesparen.be/energielening