Onderwijs

donderdag 04 juni 2015
 - 

20,3 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten

In april 2015 heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 20,3 miljoen euro subsidies goedgekeurd voor reguliere scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. Iets meer dan 3,4  miljoen euro gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen resulteren in een betere schoolinfrastructuur. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werkt momenteel aan een Masterplan Scholenbouw om de bouw en vernieuwing van scholen in de toekomst op een meer planmatige en transparante manier aan te pakken.

Vlaanderen heeft nood aan moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele school­infrastructuur. AGIOn verleent subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures mogelijk afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving, de zogenaamde standaardprocedure, werden in april 2015 3.454.414 euro subsidies vastgelegd.

Voor de dossiers als er sprake is van overmacht en zeer dringende ingrepen, is er ruim 9,6 miljoen euro vrijgemaakt en 7,1 miljoen euro gaat naar dossiers met relatief kleine bouwwerken.

Samengevat betekent dit:

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

3.454.414 euro

Uitzonderingsprocedures:

  • Afwijking chronologie
  • Verkorte procedure

 

9.669.299 euro

7.175.476 euro

Totaal vastgelegde subsidies april 2015

20.299.189 euro

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie

Bedrag

Antwerpen

3.089.446 euro

Limburg

1.358.037 euro

Oost-Vlaanderen

7.804.024 euro

West-Vlaanderen

4.092.160 euro

Vlaams-Brabant

2.424.112 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1.531.409 euro

Totaal vastgelegde subsidies april 2015

20.299.189 euro

 

Welke gemeenten de voorbije maand subsidies kregen is te zien op de bijgevoegde kaart. In de bijlage is er eveneens een overzicht van de onderwijsinstellingen die een principiële goedkeuring ontvingen voor hun subsidiedossier ten bedrage van meer dan 100.000 euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt werk van een Masterplan Scholenbouw dat de grote lijnen uittekent over hoe in de toekomst de verbetering van de schoolinfrastructuur op een meer planmatige en transparante wijze zal worden aangepakt. Het gaat dan zowel om het oplossen van de concrete capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Gelet op de grote noden wordt er gezocht naar alternatieve financieringsmechanismen om meer en sneller scholen te kunnen bouwen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In april is er meer dan 20 miljoen euro vastgelegd voor de bouw van nieuwe klaslokalen en noodzakelijke verbouwingswerken aan verouderde school­gebouwen.  Deze principiële akkoorden betekenen voor scholen het startschot van hun bouwproject en een belangrijke eerste stap in de realisatie van hun bouw- of verbouwingsproject. Op die manier werken we systematisch aan de verbetering van de schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.”


Thema's: