Welzijn & Gezondheid

woensdag 27 april 2011
 - 

400.000 incontinente Vlamingen: dat kunnen er veel minder zijn

Naar schatting 400.000 mensen in Vlaanderen lijden aan de gevolgen van incontinentie. Tom Dehaene stond versteld van deze cijfers, en diende daarom samen met enkele collega’s een voorstel van resolutie in in het Vlaams Parlement. Dat werd vandaag goedgekeurd: “Het gaat om een aandoening waarover weinig mensen durven praten. De kennis over incontinentie blijkt bovendien zeer beperkt. Ook over mogelijke preventieve acties is zeer weinig geweten. Daarom vraag ik de Vlaamse Regering om werk te maken van een betere aanpak van deze problematiek.”

Incontinentie is een onvrijwillig controleverlies over de blaas of darm. Er zijn veel verschillende oorzaken, waaronder aangeboren afwijkingen, de gevolgen van een operatieve ingreep, zenuwbeschadigingen en infecties, en veranderingen ten gevolge van ouderdom. Het kan ook een gevolg zijn van zwangerschap of bevalling.

Op incontinentie rust vooralsnog een taboe, gepaard gaande met schaamte en onwetendheid. Minder dan één derde van de mensen met incontinentie zoekt hulp.

De bovenvermelde resolutie vraagt aan de Vlaamse Regering naar meer en betere preventie en sensibilisering rond incontinentie.

Tom Dehaene: “Een beleid in die zin moet zo snel mogelijk leiden tot minder patiënten. Ik pleit onder andere voor een grotere erkenning van de rol van de kinesisten in deze. Gerichte training van de bekkenbodemspieren geeft bij 80 procent van de patiënten genezing of op zijn minst verbetering van het probleem.”