Onderwijs

woensdag 26 oktober 2016
 - 

43% van de 55-plussers in het onderwijs kiest voor deeltijds werk!

Bij de voltijds benoemde leerkrachten die ouder zijn dan 55 jaar kiest bijna 43% voor een deeltijdse dienstonderbreking. Bij personeelsleden tussen 50 en 54 jaar oud gaat het om 37%.


Voor beide leeftijdsklassen samen gaat  het om 16.915 van de 44.237 personeelsleden, dus om 38%. Dat percentage ligt 4% hoger dan vorig schooljaar, toen 34% van de voltijdse 50-plussers koos voor deeltijds werk. Een verklaring is allicht dat 1 september 2016 de allerlaatste instapdatum was voor loopbaanonderbrekingen waaraan nog een vergoeding was gekoppeld.

 

Toen bekend werd dat die zou verdwijnen, hebben veel onderwijspersoneelsleden alsnog een loopbaanonderbreking aangevraagd.

In het Vlaamse onderwijs komt veel deeltijds werk voor. Vooral bij starters komt onvrijwillig deeltijds werk vaak voor. Over alle leeftijdsklassen samen gerekend kiezen op dit ogenblik ook meer dan 27% van de 122.741 voltijds benoemde onderwijspersoneelsleden voor een of andere vorm van deeltijdse dienstonderbreking. In de nieuwe verlofregelingen worden de mogelijkheden tot deeltiijdse dienstonderbrekingen beperkt in de tijd. Enkel 55-plussers kunnen deeltijds werken tot aan hun pensioen, maar zonder extra vergoeding.

Thema's: