Mobiliteit & Openbare Werken

maandag 16 januari 2012
 - 

Afzonderlijk rapport over randinfrastructuur Vlaamse wegen voor 2013

In 2013 zal er voor het eerst een aparte rapportering komen over de toestand van de randinfrastructuur van het Vlaamse wegennet. Minister Crevits deelde dit mee aan volksvertegenwoordiger Dirk de Kort in het kader van de voorstelling van het 15de rapport “Toestand van het wegennet” in het Vlaams Parlement.  

Tijdens de bespreking van de nieuwe rapporten over het Vlaamse wegennet kaartte Dirk de Kort de problematiek van de zogenaamde randinfrastructuur aan. Hiertoe behoren onder meer betonnen boordstenen, verlichtingspalen, parkings, signalisatie, pechstroken en de daar geplaatste pechtelefoons. Die moeten volgens het parlementslid ook in voldoende mate onderhouden, aangepast en vernieuwd worden. De toestand van die randinfrastructuur bepaalt immers in grote mate mee de veiligheid en het comfort van de daarmee uitgeruste autosnelwegen en gewestwegen. 

Minister Crevits liet dus weten dat er in 2013 een apart rapport wordt opgemaakt over de randinfrastructuur van het wegennet. Die afzonderlijke rapportering gebeurt dan voor het eerst en zal aansluiten bij de rapporten over het wegenonderhoud. 

Dirk de Kort: “Ik ben uiteraard zeer tevreden dat de minister in haar beleid ook voldoende aandacht wil besteden aan de optimale uitrusting van autosnelwegen en gewestwegen. Met het vooruitzicht van een aparte rapportering geeft ze dat ook duidelijk aan. Het structureel onderhoud van de randinfrastructuur mag niet achterop hinken ten overstaan van de wegen zelf. Beide aspecten moeten gelijk opgaan, wat de veiligheid en het comfort van ons wegennet zeker ten goede zal komen.”