Welzijn & Gezondheid

dinsdag 09 maart 2010
 - 

Allochtoon, man of laaggeschoold: is er plaats in de zorg?

Rusthuizen zoeken personeel. Of beter, smeken bijna om personeel. Bij uitbreiding zoeken vandaag heel wat zorginstellingen vandaag de dag personeel. (Een deel van) de zorgsector kampt met een imagoprobleem: jongeren kiezen niet voor een studie in de zorgsector, mannen al helemaal niet. Creatieve oplossingen en een open geest zullen nodig zijn om het personeelstekort in de (rusthuis)sector het hoofd te bieden. Zowel de sector als de politiek zal hierin een verantwoordelijkheid moeten nemen. Elk op zijn terrein. Steeds vanuit de bekommernis de kwetsbare zorgbehoevende zo kwalitatief mogelijk op te vangen. Ik geef alvast enkele voorzetten.

Allochtonen aanspreken

Een studente orthopedagogie die moeilijk een stageplaats vindt, dat lijkt toch de wereld op zijn kop? Niet als ze een hoofddoek draagt. Moeten we niet verder durven kijken dan het hoofddoek? Uiteindelijk is de kwaliteit van de zorg die een gemotiveerde werkkracht kan aanbieden essentieel. De expertise over de betrokken minderheidsgroep die binnengebracht wordt, kan aangewend worden als een meerwaarde. De organisaties die zich toeleggen op de inschakeling van allochtone zorgverstrekkers worden vaak beloond voor de inspanningen die ze leveren. Zo slaagt de thuisverzorgingsdienst de VerpleegSTER in Heusden-Zolder er in om de kloof naar de allochtone zorgbehoevende te verkleinen door de inschakeling van allochtonen.

Het beroep aantrekkelijk maken voor mannen

De zorgsector kent een variëteit aan beroepen: IT-medewerkers, medische beeldvorming, administratie,… Vaak blijven de zorgberoepen in de beeldvorming echter zweven in de ‘zachte’ sfeer. Onterecht dus. Bovendien, waarom zouden alleen vrouwen goede verzorgers zijn? Talrijke mannen gaan zorgzaam om met hun kinderen. Waarom zouden ze niet kunnen zorgen voor anderen? Er zijn heel wat zorgsituaties waarin een man een meerwaarde kan bieden. Bovendien biedt de zorgsector heel wat voordelen die ook mannen kunnen aanspreken: kans op tewerkstelling in eigen streek, werkzekerheid, een vast loon,… Op zes maart is het vrouwendag. Er kunnen hier nog grenzen verlegd worden.

Laaggeschoolden inschakelen

Sinds enkele jaren worden kansengroepen via de sociale economie ingeschakeld in het groenonderhoud, kringloopcentra, … Waarom zou sociale economie geen mogelijkheden bieden voor de zorgsector? Kwaliteit van de (medische) zorg moet gegarandeerd blijven. Uiteraard. Maar kleine huishoudelijke taakjes of logistieke opdrachten. Waarom zouden kansengroepen die niet kunnen opnemen? In Limburg liep er de voorbije jaren een experiment waarbij twee sociale werkplaatsen via kleine ploegen een leefmoeder/leefvaderrol opnamen in het rusthuis. Ze droegen zo bij tot de aandacht voor en leefkwaliteit van rusthuisbewoners. Hieruit bleek dat, mits een aantal randvoorwaarden, kansengroepen een taak kunnen opnemen. Voldoende omkadering, een duidelijke taakomschrijving,… is noodzakelijk om een kwalitatieve inschakeling te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat er een arbeidspotentieel is in de groep laaggeschoolden die, onder begeleiding, een zinvolle taak zouden kunnen opnemen in de rusthuissector.

De zorgsector zoekt bijkomende arbeidskrachten. Ik hoop dat hierbij niet alleen kwantiteit centraal staat, maar ook kwaliteit. De sector draagt immers zorg voor een kwetsbare doelgroep. Ik hoop echter ook dat iedereen openstaat om werkzoekenden met heel diverse achtergronden in te schakelen. De zorgsector heeft een aantal troeven die werknemers kunnen aantrekken. En die moeten we optimaal benutten.