Gelijke kansen

vrijdag 17 oktober 2014
 - 

Armoede moet een beleidsprioriteit blijven

Vandaag, vrijdag 17 oktober, is het Werelddag van Verzet tegen Armoede.  Beweging.net, CAW, Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels voeren samen met Welzijnszorg campagne.  ‘Ik wil armoede op de politieke agenda blijven zetten en diende daarom een resolutie in om armoede beter te bestrijden’, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.

Armoede blijft actueel. Net als veel Europese landen moet België opboksen tegen een stijgende armoedeproblematiek. In 2011 liep 15,3% van de Belgische bevolking het risico in de armoede terecht te komen op basis van hun inkomen. Maar liefst 18,7% van de kinderen onder 18 jaar groeien in ons land op in armoede. De cijfers zijn ook niet rooskleuriger voor andere risicogroepen zoals senioren (20,2%), laaggeschoolden (25,4%), werklozen (37,8%) en eenoudergezinnen (38,5%).

Met haar resolutie wil Lanjri het beleidsdomein armoede onder de aandacht blijven houden. Zo is ook zij ervan overtuigd dat een geïntegreerde aanpak noodzakelijk is. Maar wat betekent dit? Elke minister of staatssecretaris moet, vanuit zijn eigen functie, rekening houden welke effecten hun maatregelen hebben op de armoedeproblematiek.

‘Dit probleem belangt iedereen aan. Verantwoordelijkheid en solidariteit behoren tot de kernwaarden van onze maatschappij. Armoede kent geen eenvoudige oplossingen en schikt zich niet naar regels en grenzen’, zegt Nahima Lanjri. ‘Armoedebestrijding moet een topprioriteit worden in het beleid. We moeten zorgen voor meer structurele oplossingen in plaats van ad hoc-maatregelen, zoals het structureel welvaartsvast maken van uitkeringen en vervangingsinkomens. Minimumlonen moeten verhoogd worden om werkloosheidsvallen te vermijden en het aantal werkende armen te verminderen. Tegelijk moeten we ook oog hebben voor toegang tot en het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg en een specifiek doelgroepenbeleid voor kinderen, werkende armen, werklozen, ouderen, eenoudergezinnen, allochtonen en mindervaliden’.

De nieuwe federale regering heeft ook oog voor de dit beleidsdomein. In tegenstelling tot de vorige legislatuur wordt nu 100% van onze welvaartsenveloppe besteed om de laagste inkomens op te trekken tot boven de Europese armoedegrens en om ze welvaartsvast te maken. Hiervoor wordt 1,6 miljard euro voorzien. ‘Dit zorgt ervoor dat wie nu al aan de rand van de armoede zit er niet verder in glijdt en dat de inspanningen redelijk zijn, naar ieders vermogen’, besluit ze.