Landbouw & Visserij

maandag 22 mei 2017
 - 

Behoedzaam omgaan met agrarisch gebied!

Ook bij bedrijfsopvolging in de landbouw is het opzet om zo weinig mogelijk extra open ruimte aan te snijden, blijkt uit het antwoord dat Vlaams parlementslid Jos De Meyer kreeg op zijn vraag aan minister Schauvliege.

 

Als een landbouwbedrijfszetel vrijkomt, krijgt die dus bij voorkeur opnieuw een agrarische functie, eventueel door herstructurering of door herontwikkeling. Een aanvraag voor een nieuwe landbouwbedrijfszetel elders zal dus strikt bekeken worden, stelt de minister. Landbouwbedrijven kunnen zich vestigen of uitbreiden in agrarisch gebied, behalve in bouwvrije zones en natuurverwevingsgebieden.

 

Een vrijkomende landbouwvestiging zelf kan ook pas een niet-agrarische bestemming krijgen als die nieuwe functie de draagkracht van de open ruimte niet overschrijdt, als ze geen onaanvaardbaar extra verkeer oplevert en als er geen grote bijkomende verharding, bestrating of ruimtebeslag uit volgt.

 

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan convenanten die een juridische basis moeten creëren voor  zonevreemde activiteiten in agrarisch gebied.  Voor de opmaak van die convenanten tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid wordt steeds het advies gevraagd van het Departement Landbouw en Visserij. Noodzakelijk, vindt De Meyer. Het is immers belangrijk dat men zeer zorgvuldig omgaat met de open ruimte en met het agrarisch gebied in Vlaanderen.