Onderwijs

donderdag 16 december 2010
 - 

Besparingen FWO afgewend

In antwoord op een actuele vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Van den Heuvel, stelde Vlaams minister van Innovatie Lieten vandaag dat het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) gespaard zal blijven van een dreigende besparing van 6,5 miljoen euro.
Wat de andere Strategische Onderzoekscentra, zoals IMEC, VITO en het VIB betreft, kon de minister nog geen uitsluitsel geven.

In maart 2010 werden een aantal kredieten in de Vlaamse begroting, ondermeer voor onderzoek, geblokkeerd. De voorbije weken gingen er sterke geruchten dat deze blokkeringen zouden worden omgezet in besparingen, en dat ondermeer het FWO, IMEC en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hierdoor zouden getroffen worden.
De communicatie rond deze besparingsmaatregel kwam echter erg laat, en bleef soms diffuus.

In het geval van het FWO, dat in 2009 het fundamenteel onderzoek van meer dan 2500 onderzoekers financierde, zou dit een aderlating van 6,5 miljoen euro betekend hebben. Door de gebrekkige communicatie bleek dit geld bovendien reeds uitgegeven te zijn. Een financiële kater voor het FWO, met mogelijk desastreuze gevolgen voor heel wat jonge onderzoekers, dreigde.

Koen Van den Heuvel: “Besparingen zijn soms onvermijdelijk, maar het minste wat een overheid kan doen is haar partnerorganisaties hier tijdig en eerlijk van op de hoogte brengen. Ik ben dan ook tevreden dat de minister alvast voor het FWO een oplossing gevonden heeft, en hoop dat er ook voor de andere instellingen nu en de komende jaren inspanningen zullen worden geleverd.”

Thema's: