Welzijn & Gezondheid

vrijdag 14 juni 2013
 - 

Betere controle op illegale import van honden

 

CD&V-Kamerleden Nathalie Muylle en Leen Dierick willen een betere controle op illegale import van honden, en vragen dat er nauwer op wordt toegezien dat fokkerijen in ons land de dierenwelzijnsnormen toepassen.

Afgelopen weken doken in de media opnieuw dossiers op die doen vermoeden dat er in België een georganiseerde hondenmaffia actief zou zijn. Puppy’s en kittens uit Oost-Europa zouden op vraag geleverd en in België ‘witgewassen’ worden. Deze honden zouden bovendien niet voldoen aan onze Belgische en Europese standaarden op vlak van inenting, registratie, verzorging, transport, socialisatie enzovoort. Dergelijke praktijken hebben een negatieve invloed voor zowel dier als mens (gevaar door rabiës) en zijn bovendien concurrentievervalsing voor wie het wel goed doet.

Een optimale coördinatie tussen de bevoegde instanties en een goede voorbereiding op de nakende overdracht van de bevoegdheid dierenwelzijn aan de Gewesten moeten daarbij gestimuleerd worden. Kamerleden Muylle en Dierick dienden hierover al verschillende parlementaire vragen in.

Leen Dierick: “Uit het antwoord van Minister Onkelinx bleek dat het voor zich spreekt dat illegale transporten heel moeilijk te controleren zijn, niet in het minst omdat er binnen Europa geen grenscontroles meer zijn, dergelijke transporten uiteraard niet aangemeld worden via het reguliere systeem en  bijgevolg vaststellingen langs de openbare weg eerder toevalstreffers zijn. Wel worden alle ernstige tips nagetrokken en, voor zover ze voldoende gegevens over tijdstip en locatie bevatten, ook gecontroleerd. Heel veel info is echter niet meer dan geruchten en vermoedens zonder duidelijke aanwijzingen. Goed nieuws is dat er opnieuw grenscontroles mogelijk zouden zijn door de uitvoering van de Europese regelgeving. Dit moet onze diensten in staat stellen illegale transporten te onderscheppen.”

Nathalie Muylle:Ik ben verheugd dat Minister Onkelinx zich ook bewust is van de gezondheidsrisico’s. De ervaring heeft aangetoond dat de grootste dreiging uitgaat van jonge dieren die illegaal worden binnengebracht vanuit landen buiten de EU (waaronder een aantal populaire reisbestemmingen) door reizigers die de regelgeving niet respecteren. In de lidstaten van de EU bestaat een surveillance programma voor rabiës, met daar waar nodig de vaccinatie van huisdieren en wilde dieren.

België stelt bovendien als bijkomende voorwaarde  voor het binnenbrengen van niet gevaccineerde pups dat de landen vrij dienen te zijn van rabiës  volgens de definitie van de Wereld gezondheidsdienst voor dieren (OIE). Slovakije zal geschrapt worden van de lijst van landen waaruit het binnenbrengen van niet gevaccineerde pups is toegestaan, omdat het land niet langer voldoet aan deze voorwaarden. Een Ministerieel Besluit hieromtrent verschijnt eerstdaags in het Belgisch Staatsblad.”

Kamerleden Muylle en Dierick: “Wij staan op dezelfde lijn als Minister Onkelinx en beschouwen de hondenhandel als een belangrijk aandachtspunt in het dierenwelzijnsdossier. Wij zijn dan ook tevreden dat er een werkgroep is opgericht waarin geen enkel onderwerp uit de weg gegaan wordt.”