Mobiliteit & Openbare Werken

vrijdag 24 februari 2017
 - 

Binnenvaart moet aan belang winnen

De Vlaamse Regering zet in op een modal shift om onze mobiliteit weer vlot te krijgen. Eén van de pistes die daartoe moeten leiden, is het toeleiden van vrachtvervoer naar het spoor en de waterwegen. Maar om dit mogelijk te maken, moeten er zeker op het vlak van binnenvaart nog een aantal obstakels worden geruimd, zo luidt het in het voorstel van resolutie van parlementsleden Dirk de Kort, Bert Maertens en Marino Keulen. 

 

Dirk de Kort (CD&V): “We verwachten een nieuwe groeispurt van het vrachtverkeer in de nabije toekomst, met een stijging van maar liefst 44% tegen 2030. Op de weg is hier geen ruimte voor, vandaar dat we moeten inzetten op de modal shift naar, onder andere, de waterwegen. Want vervoer via binnenvaart is een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor de vrachtwagen. Vlaanderen heeft een fijnmazig waterwegennetwerk, en dus is er een groot potentieel. Maar vandaag kan dat potentieel nog niet optimaal benut worden.”

 

In een voorstel van resolutie dringen de Kort, Maertens en Keulen erop aan daar werk van te maken. De resolutie werd vandaag unaniem goedgekeurd in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

 

Voldoende personeel

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheden voor de binnenvaart naar Vlaanderen overgeheveld, maar we staan nog voor uitdagingen inzake de organisatie van de inspecties, scheepsmetingen en de administratie bij dergelijke controles. Er is nood aan voldoende personeel om deze taken op een goede, snelle en efficiënte manier uit te voeren.

 

Proefprojecten innovatie en duurzaamheid

Momenteel is de binnenvaart niet altijd concurrentieel tegenover het transport over de weg, maar daar komt duidelijk verandering in. De vernieuwingen in de binnenvaart volgen elkaar snel op.

Op het vlak van duurzaamheid en het gebruik van schonere brandstoffen worden stappen gezet.

En intussen kunnen niet alleen grote containers over water vervoerd worden, maar ook klein stukgoed en goederen op paletten. Zo kunnen ook de kleinere waterwegen, die minder diep en breed zijn, gebruikt worden voor vrachtvervoer door kleinere schepen.

Schepen worden ook efficiënter benut door in kaart te brengen waar en wanneer ze capaciteit hebben om toch goederen te vervoeren, waar ze anders leeg zouden varen.

Proefprojecten moeten de binnenvaart helpen om die innovaties ook in Vlaanderen te implementeren.

 

Infrastructuurwerken

Ook infrastructureel zijn er nog obstakels weg te werken. De Seine-Scheldeprojecten en de optimalisering van het Albertkanaal moeten tijdig gerealiseerd worden. “Momenteel worden er belangrijke infrastructuurwerken aan de Vlaamse waterwegen uitgevoerd. Denk maar aan het Albertkanaal met de verbreding en de verhoging van de bruggen, maar ook aan de Seine-Schelde verbinding of de nieuwe sluis in Terneuzen. Om de Europese cofinanciering veilig te stellen is het belangrijk dat die dossiers een vlotte doorloop kennen,” stelt Marino Keulen (Open VLD).

 

Multimodaliteit stimuleren

Het fijnmazig waterwegennetwerk in Vlaanderen opent mooie perspectieven voor onze bedrijven. De overheid moet onze bedrijven stimuleren om de overstap te maken naar de binnenvaart. Een optimale synergie met andere transportmodi, in het bijzonder met duurzame modi zoals het spoor, is daarbij uiteraard cruciaal.

 

Specifieke beroepsprofielen

De binnenvaart wordt geconfronteerd met een aantal zeer specifieke onderwijsuitdagingen. Het is een kleine sector van voornamelijk familiebedrijven, waardoor hij erg gevoelig is voor een tekort aan geschoold personeel. De binnenvaartsector heeft nood aan zeer specifieke profielen: voor personeel aan boord – van matroos/dekknecht tot stuurman/kapitein – maar ook voor reders, vlootbeheer, enzovoort. Er bestaat een specifieke opleiding in het beroepssecundair onderwijs, maar er is ook nood aan technisch en hoger opgeleiden. Daarom moeten de opleidingen Logistiek meer specifieke aandacht besteden aan binnenvaart en de mogelijkheden van transport op de binnenwateren in Vlaanderen en Europa.

 

“Kortom, de mogelijkheden voor goederenvervoer via de binnenvaartsector nemen ook in Vlaanderen toe. De binnenvaart moet aan belang winnen als piste voor ons vrachtverkeer. Want elk transport langs het water haalt een pak vrachtwagens van de weg. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor minder file.  Daarom roepen we de Vlaamse Regering met deze resolutie op tot actie”, aldus Bert Maertens (N-VA).