Mobiliteit & Openbare Werken

donderdag 27 september 2012
 - 

Brigitte Grouwels mikt op 25.000 autodelers tegen 2020

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), minister van Openbare Werken en Vervoer,  heeft de Brusselse regering vandaag principieel het reglementair kader voor autodelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Dit kader zal het autodelen een extra stimulans geven, maakt Brigitte Grouwels zich sterk. De minister mikt nu op 25.000 klanten en 800 voertuigen tegen 2020. Momenteel beschikken de huidige operatoren voor autodelen in Brussel, Cambio en Zen Car, samen in totaal over 9.000 klanten en 270 deelauto’s.  Minister Brigitte Grouwels wil het aantal autodelers in Brussel dus zowat verdrievoudigen.


Een gedeelde auto vervangt minstens 6 privévoertuigen, zo blijkt uit studies. Autodelen draagt dus onmiskenbaar bij tot het verminderen van het autoverkeer, van de files én van de parkeerdruk in de hoofdstad. Elke bijkomende gedeelde wagen betekent vijf parkeerplaatsen die vrij komen voor andere autogebruikers. Omgerekend zullen de 800 gedeelde voertuigen dus 4.000 parkeerplaatsen vrijmaken voor andere autogebruikers.

Sinds de lancering door het bedrijf Cambio in 2003 heeft het Brussels hoofdstedelijk gewest het autodelen steeds actief gesteund. Cambio had een feitelijk monopolie tot, in 2011, Zen Car zijn intrede in Brussel maakte. Het doorbreken van het feitelijk monopolie maakte ook duidelijk dat er nood was aan een algemeen kader voor het autodelen; een algemeen kader dat een gelijke behandeling van alle operatoren garandeert en dat waarborgen biedt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening vanwege alle operatoren.

Ter voorbereiding van dit kader, liet het gewest in 2011 een benchmarking uitvoeren. Hieruit bleek dat het groeipotentieel voor autodelen in Brussel groot is en dat bijkomende operatoren de sector een bijkomende stimulans kunnen geven.

In het Iris2-plan is de doelstelling voor het autodelen 15.000 klanten tegen 2020. Uit de benchmarking bleek dat dit, onder meer door de verwachte bevolkingsgroei, te weinig ambitieus is. Vandaar dat minister Grouwels besliste de doelstelling voor 2020 op te trekken tot 25.000 klanten en 800 voertuigen. Het streefdoel van 800 voertuigen wordt verdeeld over de 19 gemeenten op basis van het aantal inwoners.

Volgens het reglementair kader dat de Brusselse regering goedkeurde, moeten de operatoren een erkenning aanvragen bij het Gewestelijk Parkeeragentschap, dat momenteel in oprichting is. De erkenning gebeurt voor een periode van 5 jaar en is vernieuwbaar. Erkende operatoren krijgen voorbehouden parkeerplaatsen op de weg.

Om de opvolging van de dienst mogelijk te maken, zullen de erkende operatoren exploitatie- en statistische gegevens aan het Parkeeragentschap moeten overmaken over het type van afgelegde trajecten (afstand, duur), het type van klanten (gebruiksfrequentie, afstanden en gebruiksduur) en het gebruik van de motorvoertuigen voor autodelen (gebruiksaantal, afstand en gebruiksduur per dag).

Om een coherente spreiding van het autodelen over het volledige gewest mogelijk te maken zal elke gemeente, in partnerschap met het Parkeeragentschap, een actieplan Autodelen moeten opstellen. Dit plan bepaalt waar de voorbehouden parkeerplaatsen komen en zal worden geïntegreerd in het gemeentelijke Parkeerplan dat elke gemeente zal moeten opstellen in uitvoering van het toekomstige gewestelijke Parkeerplan. 

Het reglementair kader wordt nu voor advies voorgelegd aan gewestelijke mobiliteitscommissie en aan de Raad van State, waarna het definitief door de Brusselse regering kan worden goedgekeurd.