Actua

maandag 09 februari 2015
 - 

Brussel en Europa pompen samen 100 miljoen euro zuurstof in jongerentewerkstelling

Zowel Europa als Brussel investeren bijna 50 miljoen euro in de Brusselse tewerkstelling. Hiervoor diende Brussel een project in bij het Europees Sociaal Fonds. De Brusselse middelen werden reeds ingeschreven in de begroting. Europa zet nu het licht op groen voor deze investering. Dat antwoordde minister voor werk Gosuin (FDF) op een vraag van Brussels Fractievoorzitter Paul Delva (CD&V).

De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling gaat de komende zeven jaar met dit budget aan de slag. Actiris zal, bijgestaan door straathoekwerkers, de Brusselse jongeren actief opzoeken. Laaggeschoolde en langdurig werkloze Brusselaars zullen extra begeleiding krijgen. En een deel van het geld gaat naar de Brusselse OCMW’s. Zij zullen hiermee Brusselaars helpen om van sociale tewerkstelling door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt. Actiris en de OCMW’s zullen in de toekomst nog beter samenwerken om deze werkloze Brusselaars niet uit het oog te verliezen.

Paul Delva is verheugd met deze primeur. “Brussel investeert opnieuw middelen in de tewerkstelling van jongeren en laaggeschoolden. Actiris zal haar rol van begeleider naar een langdurige job nog meer kunnen waarmaken. Deze inspanningen worden nu gevaloriseerd door Europa. Dat Europa gelooft in ons Brussels verhaal van de jongerengarantie werd gisteren overigens nog maar eens duidelijk. Tijdens de persconferentie gebruikte eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken, Marianne Thyssen, het Brusselse Jongerengarantieplan en de opgerichte dienst van Actiris, als good practice in de strijd tegen de (te) hoge jongerenwerkloosheid.”