Onderwijs

woensdag 27 maart 2013

Buitenlandse ervaring voor 1 op 3 studenten

Het actieplan is een concretisering van de ambitie van de Europese ministers van onderwijs om ervoor te zorgen dat  tegen 2020 20 % van de studenten een internationale ervaring opdoet.  Er wordt een groeipad van 4,2 mio euro voorzien binnen de huidige budgetten.

Sabine Poleyn is tevreden dat er eindelijk een beleid voorgesteld wordt dat alle internationale ervaringen waardeert – ruimer dan Erasmus. 

“Een buitenlandse ervaring opdoen sterkt studenten in hun sociale en talige vaardigheden en versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Voor het kleine Vlaanderen met zijn open economie zijn deze competenties cruciaal.”    

Zij heeft echter enkele bedenkingen.

 

1. Meer leerlingen uit TSO en BSO kans bieden op een buitenlandse ervaring.

Uit onderzoek blijkt dat de hoogte van de beurs voor de gemiddelde student niet de belangrijkste stimulans is.  Nochtans wil de minister de beurzen optrekken.

Voor Poleyn is het belangrijker om zogenaamde 'ondervertegenwoordigde doelgroepen' te betrekken, door systematisch een internationaliseringsbeleid te ontwikkelen voor de leerlingen van de 3de graad BSO en TSO.  Jongeren die niet verder studeren komen immers sowieso ook in een internationaal Vlaanderen terecht.  Vandaag vinden maar weinig initiatieven plaats voor deze doelgroep.  Het coördineren van internationalisering op een secundaire school zou een taak kunnen zijn van een “expert-leraar”.

Het VTI in Waregem is voorloper.  Zij sturen elk jaar een klas van TSO-technieken op Europese stage met een Leonardobeurs. Zo gingen de leerlingen van 6 autotechnieken op stage naar Volvo Zweden. Een gemotiveerde leraar coördineert.

 

2. Ook de proffen meer mobiel 

De kwaliteit van een stage zou nog beter kunnen door docenten en proffen explicieter aan te spreken op hun mobiliteit.  Elke Vlaamse docent of prof zou een internationaal netwerk moeten opbouwen en zo de kwaliteit van de uitwisseling voor hun studenten garanderen.  Dit kan veraf of net over de grens  (bvb. Kortrijk-Rijsel).

Thema's: