Onderwijs

donderdag 18 augustus 2011
 - 

Buurtschool blijft belangrijk!

Het belang van de wijk- en de dorpsscholen voor het lokale buurt- en dorpsleven kan niet genoeg worden benadrukt. Deze schooltjes zijn soms kleiner van omvang of het zijn vestigingsplaatsen van andere scholen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Pascal Smet naar gedetailleerd cijfermateriaal.

Smet stelde eerst en vooral dat de aanwezigheid van scholen of vestigingsplaatsen in kleinere dorpen belangrijk kan zijn. Over hoe deze beter ondersteund kunnen worden hield hij zich op de vlakte. Momenteel overlegt hij met de onderwijspartners over de invoering van het nieuwe omkaderingssysteem in het basisonderwijs en hij wil niet vooruitlopen op het verdere verloop van deze gesprekken.

Uit de cijfers van Smet blijkt dat 698 scholen twee vestigingsplaatsen hebben, 203 drie vestigingsplaatsen, 35 vier vestigingsplaatsen, 6 vijf vestigingsplaatsen en 1 heeft zes vestigingsplaatsen.

7% van de vestigingsplaatsen telt minder dan 40 leerlingen, 19% telt tussen de 40 en 90 leerlingen en 75% telt meer dan 90 leerlingen. In 62% van de vestigingsplaatsen wordt zowel kleuter- als lager onderwijs aangeboden, in 20% enkel kleuter-, in 18% enkel lager onderwijs.

“In heel wat gevallen telt een school, zeker in landelijke gebieden, meerdere vestigingsplaatsen. Een kleinere school impliceert minder schaalvoordelen en door het aantal te onderhouden sites hogere kosten. Daar moet in de betoelaging van de omkadering rekening mee gehouden worden. Basisonderwijs dicht bij eigen huis, in eigen dorp of wijk moet het uitgangspunt blijven”, aldus Jos De Meyer.

Thema's: