Welzijn & Gezondheid

donderdag 29 september 2011
 - 

CD&V hart voor zachte sector

In de ‘Week van het Hart’ bezoekt het CD&V-regiobestuur Roeselare-Tielt het Heilig-Hartziekenhuis. Het werkbezoek is een initiatief van Griet Coppé, die de zorgsector hoog op de politieke agenda plaatst. Tijdens het werkbezoek focussen de gemeenteraadsleden en schepenen op de technologische vooruitgang in het ziekenhuis.

Op donderdag 29 september verzamelden 100 lokale mandatarissen in het Heilig-Hartziekenhuis, Wilgenstraat 2. Tijdens een unieke rondleiding leerde het CD&V-regiobestuur Roeselare-Tielt over de verschillende technische diensten zoals endoscopie, robotchirurgie, hartcatheterisatie, radiologie, … Er is ook plaats voor een gesprek over de gevolgen van professionalisering van de zorgsector voor de lokale noden. “De lokale mandatarissen hebben duidelijk een groot hart voor de zorgsector, gezien de grote opkomst”, reageert initiatiefnemer Griet Coppé. “Zorg is dan ook een belangrijk beleidsthema, vandaag en ter voorbereiding van de toekomst. Deze ruime aandacht is dus meer dan terecht.”

De 'Week van het Hart' vindt dit jaar plaats van 26 september tot 2 oktober 2011. Centraal thema dit jaar is 'Hartinfarct: neem het leven ter harte'.

In het voorjaar lanceerde Griet Coppé reeds de website www.zorgwekkend.be voor iedereen bekommerd om zorg. (Toekomstige) werknemers in de zorgsector of geïnteresseerden vinden er recente beleidsdocumenten, standpunten van Griet Coppé, cijfermateriaal rond vergrijzing en info over verschillende West-Vlaamse zorgopleidingen. “Ook tijdens dit nieuwe parlementaire jaar blijf ik ‘zorgwakker’ in het Vlaams Parlement”, besluit Griet Coppé.