Natuur, Milieu & Energie

vrijdag 17 februari 2017
 - 

CD&V maakt werk van efficiënte energiedistributie

Vandaag schuift de ondervoorzitter van Eandis, Koen Kennis, de fusie van de werkmaatschappijen Infrax en Eandis naar voor. Een efficiënte organisatie van het distributienetbeheer is geen nieuw verhaal. Hier wordt al een hele tijd aan gewerkt, onder leiding van de voorzitters van Infrax en Eandis, de heren Wim Dries en Piet Buyse.

 

Eandis-voorzitter Piet Buyse: “Zo is Fluvius als gemeenschappelijke werkmaatschappij voor Eandis en Infrax vorig jaar reeds opgericht. Er is bovendien een akkoord tussen Eandis en Infrax om de concrete samenwerking met de gemeenten vorm te geven. We gaan voor concrete efficiëntiewinsten door de netwerkactiviteiten van de energiedistributie zo veel mogelijk te bundelen. Beide bedrijven en de bestuursraden maken daar dus nu al werk van en dit werk moet gewoon voortgezet worden.”

 

CD&V is een grote voorstander van maximale transparantie van wat er in de energiedistributie en met de gemeentelijke participaties in de energiesector  gebeurt. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “Ook daarom is het behoud van een voldoende brede lokale betrokkenheid belangrijk. De afstand tussen het overkoepelende bedrijf en de lokale dienstverlening mag niet te groot worden. Het is goed dat lokale besturen bij de verdere uitrol van hernieuwbare energie in Vlaanderen een trekkersrol spelen en voor lokale betrokkenheid zorgen. Decentrale energieproductie vergt een decentraal en lokaal ingebed energienetwerk.  De Vlaamse energie intercommunales zijn koplopers  in Europa, nergens is er zo’n betrouwbaar energienetwerk!  Die betrokkenheid kan ongetwijfeld wel georganiseerd worden met minder mandaten dan vandaag en met nog logischer infrastructuurgebieden.”

 

Infrax-voorzitter Wim Dries:  “De integratie-oefening die Eandis en Infrax opgestart zijn moet voor ons samen met alle gemeenten doorgezet worden. Dit kan niet slagen als het voorgesteld wordt als een project van één partij. Infrax heeft bijvoorbeeld gezamenlijke projecten met Eandis rond de aanleg van warmtenetten en samen met Eandis staan we in voor een eenvormige uitrol van 2500 publieke laadpalen voor elektrische voertuigen over heel Vlaanderen tegen 2020. Ook de uitrol van de nieuwe digitale energiemeters vanaf 2019 zullen we, zoals op 3 februari al aangekondigd, samen met Eandis doen via onze gezamenlijke dochteronderneming Fluvius.”

 

In het persartikel van vandaag maakt de Antwerpse schepen gewag van een mogelijke besparing van  100 miljoen euro bij een fusie van Eandis en Infrax. Wim Dries: “Vandaag hebben we reeds voor 35 miljoen besparingen goedgekeurd in functie van onze samenwerking binnen Fluvius. We wachten daarvoor niet op een fusie of op 2019. Bij verdere samenwerking zal dit bedrag nog stijgen en die dossiers zijn in voorbereiding. Waarom spreken over mogelijke besparingen als we er nu al heel wat realiseren en volgende stappen in voorbereiding zijn?”