Welzijn & Gezondheid

dinsdag 29 september 2015
 - 

CD&V wil snellere toekenning van moederschapshulp voor zelfstandigen

CD&V-kamerlid Griet Smaers wil moederschapshulp bijna automatisch laten toekennen zonder dat de zelfstandige eerst een aanvraag moet indienen.

Sinds 1 januari 2006 kan elke vrouwelijke zelfstandige, helpster of meewerkende echtgenote onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen “moederschapshulp” krijgen ter gelegenheid van de geboorte van een kind. Deze sociale uitkering werd ingevoerd om een verzoening tussen het professionele leven en het privéleven van de zelfstandige te bevorderen.

De moederschapshulp bestaat uit de toekenning van 105 gratis dienstencheques waarvan de aankoopprijs ten laste wordt genomen door het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vrouw is aangesloten. De dienstencheques houden een totaal voordeel van 945 euro voor de zelfstandige moeder in. De ontvangen dienstencheques hebben een geldigheidsduur van acht maanden.

Om gratis dienstencheques te ontvangen is de procedure nu nogal complex en neemt veel tijd in beslag. Bovendien wordt vastgesteld dat niet alle vrouwelijke zelfstandigen, die recht hebben op moederschapshulp, deze ook daadwerkelijk krijgen. In 2013 hadden 5.370 zelfstandige moeders recht op een moederschapsuitkering waarvan 3.680 vrouwen dienstencheques hadden aangevraagd[1].

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aantal moeders die recht hadden

5.226

5.422

5.441

5.476

5.474

5.464

5.370

Aantal aanvragen

3.172

3.744

4.124

4.060

3.613

3.782

3.680

In % t.o.v. aantal moeders die recht hadden

60,70%

69,05%

75,79%

74,14%

66,00%

69,21%

68,52%

 

Griet Smaers: “We zien dat ongeveer één op de drie zelfstandige moeders geen moederschapshulp aanvragen ook al bestaat dit stelsel al geruime tijd. Een reden hiervoor is dat veel zelfstandige moeders niet op de hoogte zijn van hun recht op moederschapshulp en dus geen aanvraag indienen of zich dit pas te laat, na het verstrijken van de aanvraagtermijn, realiseren. Slechts een kleine minderheid zou bewust geen dienstencheques aanvragen omdat zij dit niet wensen.”

Met dit wetsvoorstel wil CD&V de moederschapshulp bijna automatisch laten toekennen zonder dat de zelfstandige eerst een aanvraag moet indienen binnen de vooropgestelde termijn. De zelfstandige kan wel zelf beslissen of ze de dienstencheques wenst of niet. Zo wordt voorkomen dat de dienstencheques worden toegekend terwijl de zelfstandige ze niet wenst.

Met een informatie-uitwisseling tussen de ziekenfondsen en de sociale verzekeringsfondsen moet deze toekenning vlot verlopen. Omdat zelfstandigen recht hebben op een moederschapsuitkering waarvoor ze een aanvraag moeten indienen bij hun verzekeringsinstelling namelijk een landsbond of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, is deze op de hoogte van het nakend moederschap en hoeft de zelfstandige voor moederschapshulp niet nogmaals een aanvraag te doen. De verzekeringsinstelling brengt het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vrouw is aangesloten op de hoogte brengen waarna dit fonds de betrokkene op de hoogte brengt van haar recht op moederschapshulp. De zelfstandige kan zelf beslissen of ze hier al dan niet op ingaat.

Griet Smaers: ”Moederschapshulp geeft zelfstandige moeders een belangrijk duwtje in de rug. Als we met dit wetsvoorstel de administratieve rompslomp kunnen beperken, is dat een mooie hulp voor moeders die opnieuw hun activiteit willen hervatten en tegelijk het huishouden en de zorg voor hun kind combineren.”

 
[1] Unizo-Studiedienst, augustus 2015, “Dossier Arbeid en Gezin bij Zelfstandigen”, blz.13