Onderwijs

dinsdag 07 mei 2013
 - 

CD&V zet de Innesto-dialoog in sneltreinvaart voort

CD&V zet de Innesto-dialoog in sneltreinvaart voort. Op zaterdag 4 mei organiseerde de partij een grote onderwijsdialoogdag. 150 Vlamingen offerden een vrije dag op om samen na te denken over de toekomst van het onderwijs.

“Zeer boeiend en enorm verrijkend”, vat CD&V-onderwijsexpert Kathleen Helsen samen, “het biedt ons de kans te luisteren naar vakmensen, en van daaruit oplossingen ten gronde aan te reiken. De hardnekkige knelpunten binnen ons onderwijs zijn genoegzaam bekend. Ze werden nogmaals bevestigd. De uitdaging ligt nu in het vinden van de juiste aanpak. De tijd dringt.”

De algemene teneur? Een luide schreeuw om minder betutteling: geef ons meer ruimte en minder testen. De volgende minister van onderwijs moet leerkrachten en directies meer vertrouwen geven en versterken.

Andere prioriteiten die duidelijk werden verwoord als opdracht aan het adres van CD&V:

  • Vlaanderen heeft sterkere en professionelere schoolbesturen nodig;
  • Leerkrachtenteams moeten zich continu kunnen professionaliseren zodat ze het omgaan met de verschillende talenten en onderwijsbehoeften van kinderen tot de kern van het onderwijs kunnen maken;
  • Onderwijs moet zich sterker in een netwerk plaatsen met ouders, verenigingen, bedrijven, … om het leren boeiend en effectief te maken;
  • Ook voor het bouwen van nieuwe scholen zal een breed netwerk rond de school nodig zijn om mooie en betaalbare projecten te kunnen realiseren.

De rode draad: CD&V moet het kind centraal blijven zetten.

Tijdens de Onderwijsdialoog wou CD&V dieper ingaan op een afgelijnd aantal ruimere knelpuntthema’s. Het Innestovoorstel rond het spreiden van de vakanties werd daarom bewust niet tot agendapunt gemaakt. Het kwam slechts op het einde van de dag heel even aan bod in de marge van het debat over een veel bredere waaier van aandachtspunten met betrekking tot de leerkrachtenloopbaan. 

Thema's: