Mobiliteit & Openbare Werken

woensdag 14 december 2016
 - 

Communautair gehakketak helpt jongeren niet sneller aan rijbewijs

Binnen de hervorming van de rijopleiding, is de wachttijd voor wie zijn voorlopig rijbewijs laat verlopen een knelpunt. De Vlaamse minister van mobiliteit gaat hierover met zijn federale evenknie in de clinch. Lode Ceyssens en Jef Van den Bergh: “Met dat geruzie verliezen we gewoon tijd, en helpen we beginnende chauffeurs niet vooruit.  We gaan zelf doen wat de Raad van State adviseert. CD&V heeft een federaal wetsvoorstel klaar. Aangezien iedereen op dezelfde lijn zit, zou de snelle goedkeuring daarvan geen probleem mogen vormen.”

 

Jongeren die een voorlopig rijbewijs haalden, maar binnen de geldigheidsduur daarvan geen praktisch rijexamen afleggen, hebben 2 opties:

(1) ze volgen 6u rijopleiding met een erkende rijschool en leggen vervolgens alsnog hun praktische proef af;

(2) ze wachten 3 jaar om een nieuw voorlopig rijbewijs te behalen.

 

Dat maakt dat beginnende chauffeurs 3 jaar lang ‘on hold’ worden gezet, of de mogelijkheid wordt ontnomen om bijkomende rijervaring op te doen. Studies tonen aan dat net dat essentieel is om het ongevalsrisico te beperken. Ook voor scholieren die hun theoretisch rijbewijs op de middelbare schoolbanken halen, maar er omwille van hun aansluitende hogere studies niet toe komen de praktische opleiding te starten, stelt zich een probleem.

 

De oplossing die de Vlaamse regering in een besluit uitwerkte, verhelpt hieraan. In haar voorstel blijft optie 1 overeind, maar wie na de 6u rijopleiding meer oefentijd wil vooraleer het praktische rijexamen af te leggen, kan dat. Het voorlopig rijbewijs wordt dan gewoon verlengd.

 

Alleen kan het besluit van de Vlaamse Regering niet worden uitgevoerd, omdat dit element van de rijopleiding federale materie is. “CD&V stapt niet mee in het gehakketak dat hierover is ontstaan tussen de Vlaamse en de federale minister van mobiliteit,” zegt Vlaams parlementslid Lode Ceyssens.

 

Federaal volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh vult aan: “Of de afschaffing van de wachttijd Vlaams dan wel federaal  gebeurt, zal jongeren die hun rijbewijs willen halen worst wezen. CD&V wil geen tijd verliezen. Het is onzinnig om hierover ruzie te maken. Iedereen zit op dezelfde lijn. Daarom dienen we een federaal wetsvoorstel in om dit snel geregeld te krijgen.”