Cultuur & Media

maandag 07 mei 2012
 - 

Cultuur toegankelijk maken voor iedereen

“Hoe cultuur toegankelijk maken voor iedereen?” Over deze vraag boog de cultuursector zich vandaag op de Studiedag Toegankelijke Cultuur in NTGent. De studiedag bracht culturele aanbieders, dienstverleners, artistiek talent en mensen met en zonder beperkingen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. CultuurNet lanceerde er ‘Toegankelijk UiT’ waarmee cultuurliefhebbers heel makkelijk het aanbod kunnen filteren op (fysieke) toegankelijkheid.

Cultuur is een recht voor ieder van ons, ook voor mensen met een beperking. Maar de link tussen cultuur en toegankelijkheid is vaak niet evident. Daarom brachten het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Intro vzw, CultuurNet Vlaanderen, Dēmos, Enter vzw Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid en NTGent vandaag culturele aanbieders, dienstverleners, artistiek talent en mensen met en zonder beperkingen bijeen.

NTGent, KVS en Toneelhuis stelden hun publiekswerking voor en het belang van netwerking en samenwerking werd onderstreept. Wat toegankelijke infrastructuur betreft kwam zowel permanente infrastructuur (stadsschouwburg Sint-Niklaas en Provinciaal Archeologisch Museum Ename als cases) als toegankelijkheid van evenementen (Intro) en mobiliteitsdrempels (Bibus, MeerMobiel) aan bod.

Er waren sessies voor de doelgroepen blinden en slechtzienden (VeBeS, Toneelhuis en audiodescriptie), en doven en slechthorenden (Fevlado-Diversus, AHOSA en Zilvermuseum). Een sessie werd gewijd aan personen met een verstandelijke beperking (VIBEG, Museum M, Tievo, Museum voor Schone Kunsten Gent en Kumen). Ook programmatoren en curatoren kwamen aan het woord.

Toegankelijk UiT

Vorig jaar startte CultuurNet Vlaanderen een project om de deelname aan het cultuur- en vrijetijdsleven door mensen met een handicap te vergemakkelijken door in samenwerking met Hart voor Handicap vzw, Enter vzw, Intro vzw en Dēmos het ruime aanbod in de UiT-databank te filteren op toegankelijkheid. Deze gefilterde informatie wordt vanaf nu gratis aangeboden aan organisaties uit de brede welzijnssector, compleet met een digitale vrijetijdsagenda die makkelijk opgenomen kan worden in hun websites.

Een interactieve info- en denksessie demonstreerde deelnemers hoe de toegankelijke UiT-agenda werkt en hoe ze informatie over eigen activiteiten en voorzieningen in deze vrijetijdsagenda’s kunnen opnemen.

Voor Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege is toegankelijkheid meer dan een verhaal van infrastructuur: “Ook onthaal, gepaste informatie en communicatie zijn belangrijk. In de cultuursector komt daar nog een dimensie bij: toegankelijkheid om van cultuur te genieten, maar ook de mogelijkheid om zelf cultuur te maken of uit te voeren. De studiedag toont aan wat de ambitie moet zijn van de participatieketen: een keten waarbij iedere schakel garant staat voor een evenwaardige deelname aan cultuur van iedereen, ook van mensen met een beperking. De participatieketen blijft zwak zolang niet iedereen volwaardig kan deelnemen. Precies daarom is het participatiebeleid een speerpunt van mijn beleid. De uitwisseling van expertise en goede praktijken moet inspireren om die keten te versterken.”