Cultuur & Media

woensdag 17 februari 2016
 - 

Daarkom kan eindelijk bruggen bouwen in heel Vlaanderen en Brussel

Het Vlaams-Marokkaanse culturenhuis Daarkom bestaat sinds 2003, maar kon zich nooit ten volle ontplooien doordat 60% van de werkingsmiddelen opgingen aan huurkosten. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz gaf vandaag in de plenaire vergadering te kennen dat een verhuis het Daarkom-project zuurstof kan bieden. Alleen betekent een beëindiging van het wurghuurcontract, dat Vlaanderen 1,25 miljoen euro schadevergoeding moet betalen. “Een moeilijke keuze, maar het biedt vooral opportuniteiten. Daarkom kon zich door het slecht onderhandelde huurcontract niet volledig ontplooien. Door dit te herbekijken hebben we de kans over heel Vlaanderen en Brussel bruggen te bouwen tussen Vlamingen met verschillende culturele achtergrond”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet.

Daarkom bestaat al sinds 2003, maar leidde in haar eerste drie levensjaren een nomadisch bestaan. In 2006 besliste toenmalig Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux de vzw onderdak te geven in ‘La Gaîté’.  Het gebouw bevindt zich in hartje Brussel, maar door de hoge huurkost (ca. 300.000 euro huur/jaar) ging een té groot deel van de middelen verloren aan huisvesting en kreeg het Vlaams-Marokkaanse culturenhuis nooit echt de mogelijkheid zich volledig te ontplooien.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz gaf in de plenaire vergadering te kennen dat hij samen met zijn Marokkaanse collega alle mogelijke scenario’s aan het bekijken is. De minister overweegt om Daarkom weg te halen uit La Gaîté, aangezien 60% van de middelen op dit moment naar de infrastructuur gaat. Een moeilijke beslissing, aangezien dit zou betekenen dat de Vlaamse regering een schadevergoeding van 1,25 miljoen euro zou moeten betalen aan de verhuurder. Een verhuis zou echter niet het einde van de Vlaams-Marokkaanse culturele samenwerking betekenen. De Vlaamse regering zou de samenwerking een nieuwe invulling kunnen geven die losstaat van het huis aan de Wolvengracht. Tegen 18 maart 2016 moet de knoop doorgehakt worden.

Vlaams parlementslid Joris Poschet is tevreden dat er eindelijk licht is aan het einde van de tunnel: “vzw Daarkom wacht al lang op duidelijkheid over de toekomst. Hopelijk kunnen we snel een pijnlijke bladzijde in de geschiedenis van Daarkom omslaan, zonder evenwel het hele boek toe te klappen.” Want volgens Poschet biedt het afbreken van het wurgcontract, net een aantal kansen: “We moeten nu inzetten op een ruimere werking van het Vlaams-Marokkaans culturenhuis, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Het gebouw aan de Wolvengracht was een belemmering in de werking van Daarkom. We hebben nu de kans om met de vrijkomende middelen meer mensen te bereiken en over heel de Vlaamse Gemeenschap bruggen te bouwen tussen Vlamingen met verschillende culturele achtergrond”, concludeert Poschet.

Thema's: