Welzijn & Gezondheid

vrijdag 15 maart 2013
 - 

Dag van de Zorg, zondag 17 maart

Dag van de Zorg vindt jaarlijks plaats op de derde zondag van maart, dit jaar dus op zondag 17 maart 2013.

De Dag van de Zorg wil een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief en assertief – de zorg is immers één van de belangrijkste sectoren (ook economisch en op het gebied van werkgelegenheid) en heeft een groot maatschappelijk belang voor alle mensen, jong en oud.

De Dag van de Zorg, gesteund door de Vlaamse overheid, wil met een bundeling van krachten de sector in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart zetten: ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, woonzorgcentra en kinderdagverblijven; maar ook de farmaceutische bedrijven, de medisch-technologische industrie en KMO’s die hulpmiddelen ontwikkelen; de artsen, de huisartsen, de apothekers en de paramedici; het onderwijs en de onderzoekscentra; de residentiële zorg en de thuiszorg; de ziekenfondsen en de patiëntenverenigingen…

De gezondheidszorg moet vandaag rekening houden met grote uitdagingen. Stijgende kosten, vergrijzing en technologische ontwikkelingen zijn enkele voorbeelden van aandachtspunten die moeten worden aangepakt. De Vlaamse overheid zet daarom in op het dichterbij brengen van de zorg naar de maatschappij. De doelstelling is om zorg meer in te bedden in het vertrouwde netwerk van mensen. In Vlaanderen zijn er elke dag duizenden vrijwilligers actief die zich inzetten om anderen te helpen. Hoewel vrijwilligerswerk meestal niet zichtbaar is, staat het wel centraal in onze samenleving. Daarom moedigt CD&V deze mensen aan om enthousiast te blijven voortdoen, en zal de partij de plaats van de vrijwilliger in de samenleving kost wat kost verdedigen. 

Vele van onze mandatarissen brengen een bezoekje aan de Dag van de Zorg. Hieronder vindt u een overzicht.

Vlaams Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft een uitgebreid programma:

 • UZ Gent - 09.30 uur
 • wzc Leiehome Drongen - 11.00 uur
 • MFC Sint Gregorius Gentbrugge - 12.00 uur
 • Janssen Pharmaceutica Beer - 14.15 uur
 • CADO Genk - 16.00 uur

Ook onze andere mandatarissen brengen overal in Vlaanderen een bezoek aan verscheidene instellingen. Een greep uit het aanbod:

 • Griet Smaers – WZC Zusterhof in Geel
 • Els Kindt – Het Anker in Brugge
 • Stefaan Vercamer – Den Burg en Lindenhove in Heuvelheem; Familiehulp in Oudenaarde; een dagcentrum voor mensen met een beperking in Wannegem-Lede (Kruishoutem); ’t Hoom in Bevere
 • Bercy Slegers – WZC Pardoen in Wervik
 • Servais Verherstraeten – initiatief van Familiehulp, Landelijke thuiszorg en OCMW Laakdal
 • Bianca Debaets – Bezoek aan zelfstandige diëtiste Nathalie Antonis in Brussel
 • Karin Brouwers – Gasthuisberg (Universitair Ziekenhuis) in Leuven
 • Dirk Claes – CADO (Collectieve Autonome Dagopvang); Rusthuis De Wyngaert in Rotselaar
 • Wouter Beke – vzw Berkenhof in Leopoldsburg
 • Lode Ceyssens – WZC Kloosterhof in Meeuwen

Brengt u ook een bezoekje?  www.dagvandezorg.be