Buitenlands beleid & Defensie

dinsdag 22 november 2016
 - 

Defensie: Europa moet eigen defensie zelf in handen nemen

“Het is met de komst van Trump almaar duidelijker dat we voor onze veiligheid niet meer automatisch zullen kunnen rekenen op de steun van de V.S. Het moment is aangebroken om werk te maken van een opgedreven coördinatie van onze defensie-inspanningen. De EU-28 geven elk jaar 195 miljard euro uit aan defensie. Als we die uitgaven beter op elkaar afstemmen, kunnen we tot 26 miljard euro besparen en dus verstandiger inzetten.” Dat zegt Europarlementslid Ivo Belet (lid van de parlementscommissie veiligheid) in een reactie op een rapport over het Europees veiligheidsbeleid dat het Europees Parlement vandaag (dinsdag) goedkeurt.

“We willen geen Europees leger, dat van bovenaf wordt opgelegd. We moeten nu veel meer inzetten op concrete samenwerkingsprojecten, zoals voor de aankoop van defensiematerieel. België en Nederland geven al het goede voorbeeld door hun samenwerking bij de vernieuwing van de defensievloot. Ook Duitsland en Nederland bundelen hun krachten al wat de landmacht betreft. Dit soort bilaterale samenwerkingen zijn rolmodellen en moeten de opstap worden naar aankoopprogramma’s waarbij we Europees nog veel meer gaan samenwerken. 

Overigens is de waarschijnlijke uitstap van de Britten ook een opportuniteit voor een nauwere militaire samenwerking in Europa, want de Britten hebben die samenwerking altijd gedwarsboomd.”

Belet: “Het Europees Verdrag maakt het nu al mogelijk om zogeheten ‘battle groups’ van 1500 soldaten uit de verschillende lidstaten in te zetten, maar van die optie is nog nooit gebruik gemaakt. Wij willen dat deze battle groups evolueren naar permanente multinationale korpsen onder één Europees commando. Die moeten niet alleen voor peacekeeping operaties worden ingezet, maar binnen de NAVO één blok vormen dat kan optreden als de NAVO dat niet wil of kan.”

Europa is nog steeds een vredesproject en lost conflicten in de eerste plaats aan de onderhandelingstafel op, maar in grimmige tijden moeten we een duidelijk signaal geven dat we klaarstaan om als één blok op te treden. ‘Don’t mess with Europe’.  We staan stilaan voor het moment van de waarheid, het moment waarop we onze politie- en militaire diensten veel meer gezamenlijk inzetten om de terreurdreiging doeltreffend te bekampen en onze buitengrenzen efficiënt te bewaken.”