Onderwijs

donderdag 02 juli 2015
 - 

Eén platform voor stages lerarenopleiding in secundair onderwijs

Er komt één registratiesysteem voor de aanvraag van stages voor de studenten lerarenopleiding in het secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geeft daarvoor een subsidie van 70.000 euro aan de twee bestaande systemen. De initiatiefnemers engageren zich om samen tot één systeem te komen dat in alle scholen en lerarenopleidingen kan worden gebruikt.

In de lerarenopleidingen is de praktijk, het les geven een belangrijk onderdeel. De organisatie van stages gebeurt in overleg tussen de lerarenopleidingen en de stagescholen. In twee regio’s bestaan er al elektronische platformen om het vinden van stageplaatsen te vergemakkelijken :  Mentorant op initiatief van de stad en de provincie Antwerpen en stageaanvraag.be op initiatief van de vrije scholen in het Waasland. Via deze platformen verlopen nu al heel wat aanvragen voor stages voor heel wat scholen in Vlaanderen.

Al ruime tijd is er vraag naar één systeem dat alle lerarenopleidingen en stagescholen voor het secundair onderwijs kan ondersteunen. De uitbouw van een centraal elektronisch stage-aanvraagsysteem was ook één van de aanbevelingen van de beleidsgroepen i.v.m. de lerarenopleidingen. Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft de verantwoordelijken van de bestaande systemen samen rond de tafel gebracht. Zij tonen zich bereid om vanuit beide systemen te komen tot één gezamenlijk platform.

Beide systemen krijgen vanaf volgend schooljaar een subsidie van samen 70.000 euro met als voorwaarde dat zij tegen 1 december 2015 samen een plan van aanpak voor een eengemaakt platform maken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Ervaring opdoen in de klas is cruciaal voor toekomstige leerkrachten. De aanvragen voor stageplaatsen willen we in de toekomst via één platform laten gebeuren. Dat platform zal de bestaande systemen vervangen en gebruikt worden door alle lerarenopleidingen en stagescholen voor het secundair onderwijs. Op die manier zal het zoeken naar stageplaatsen voor de studenten lerarenopleiding vlotter kunnen verlopen en verdwijnt er in het kader van operatie Tarra planlast voor zowel de opleidingen als de stagescholen. Dat biedt mogelijkheden voor een nog betere inhoudelijke samenwerking.”

Thema's: