Cultuur & Media

maandag 29 augustus 2016
 - 

Eindelijk algemene aanpak cyberpesten

Met de toename van onlinecommunicatie, is ook cyberpesten stevig doorgedrongen in het dagelijkse leven. Vlaams parlementslid Vera Jans volgt de problematiek op de voet en stelt vast dat haar pleidooi voor bijkomende maatregelen in diverse commissies van het Vlaams parlement eindelijk vruchten afwerpt: “Met een globaal actieplan worden bestaande initiatieven ter preventie en aanpak van cyberpesten voortgezet, verder geïntensifieerd en uitgebreid in de 2de helft van 2016 en 2017. Een dergelijke globale aanpak komt niets te vroeg.” 

 

Een belangrijk deel van ons leven speelt zich online af. Het is nu eenmaal dé manier van communiceren anno 2016: kleuterklasjes hebben een facebookgroep voor de mama’s en papa’s, huiswerk gaat via internet, jeugd- en sportverenigingen laten via What’s App-groepen weten wat er wanneer, waar en voor wie te doen is.  En ook al spreiden sommigen hun leven wel erg obsessief tentoon via facebook, er worden ook artikels gelezen, foto’s & statussen gedeeld en vooral heel veel ge-vind-ik-leukt.   Maar velen lijken te vergeten dat er achter al die profielen, nieuwsfeiten en foto’s échte mensen zitten. En laat dat nu net het probleem zijn. 

 

Lang niet iedereen is zich bewust van de gevaren van onlinecommunicatie. Samen met de snelheid waarmee een post zicht verspreid, onderschatten we nog het gebrek aan context bij berichten en comments die we plaatsen en de manier waarop anderen dit ervaren. Wat voor de één grappig lijkt, komt voor de ander kwetsend over.   Zo blijft het probleem van ‘cyberpesten’ groeien. Ongewenst gemanipuleerde, intieme of gênante foto’s of filmpjes rondsturen en plaatsen, nepprofielen aanmaken op Facebook,  vernederende opmerkingen of kwetsende taal plaatsen in publieke app- of chatgroepen… Cyberpesten komt bijzonder veel voor, want het kan anoniem en stopt nooit. Dit maakt dat het voor de vele slachtoffers een grote impact heeft.

 

Vera Jans: “Cyberpesten is stevig doorgedrongen in het dagelijks leven.  Dat de impact op- en de gevolgen voor slachtoffers ingrijpend zijn bewijzen talloze getuigenissen en berichtgeving erover in de media en bij jongereninstanties (JAC, 1712, AWEL, kinderrechtencommissaris, …).  Dit  illustreert dat veilig en kritisch leren omgaan met het internet en haar gevaren in onze hedendaagse gedigitaliseerde maatschappij een noodzaak is geworden.  Daarom drong ik in verschillende commissies aan op een globale aanpak.  Dit heeft geleid tot een actieplan met onder meer de volgende maatregelen:  

 

  • Lancering van de campagne, actieplan 2016-2018 en het platform ‘No Hate Vlaanderen’ om kinderen en jongeren weerbaar te maken en actie te ondernemen tegen on- en offline haatspraak (december 2016).

  • Het Kenniscentrum Mediawijsheid lanceert in de tweede helft van 2016 een online platform voor ouders over mediaopvoeding. Ouders zullen tips en informatie kunnen raadplegen over hoe ze moeten omgaan met deze problematiek.  Later volgt nog een platform voor kinderen en jongeren.

  • Lancering van een ‘Platform voor Pesten en Welbevinden’ voor scholen door de Vlaamse Onderwijsraad.

  • Organisatie van ouderavonden over het omgaan als ouder met media In samenwerking met Child Focus, de Gezinsbond en de ouderverenigingen

  • De ‘Time Out tegen Pesten’ campagne (2016-2017) informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsector om actief aan een pestvrije omgeving te werken.

  • Het vergroten van de toegankelijkheid van de website 1712 met aparte websites voor kinderen (-12jarigen) en jongeren (+12jaar).

  • het versterken van de mediacompetenties en mediawijsheid van kinderen en jongeren (in samenwerking met Mediaraven).

  • sensibiliseren van kinderen en jongeren rond het voorkomen van pesten in samenwerking met het netwerk “Kies kleur tegen pesten”.

 

De strijd tegen cyberpesten wordt opgevoerd en doelgericht bestreden in de beleidsdomeinen Welzijn, Sport, Jeugd, Media en onderwijs.  Krachten bundelen om kinderen, jongeren, ouders & scholen alert te maken, slachtoffers te helpen en het fenomeen aan te pakken. Niets te vroeg, deze inzet op cyberpesten.”