Welzijn & Gezondheid

zaterdag 07 maart 2015
 - 

Els Van Hoof pleit voor verplicht opnemen van geboorteverlof voor vader en meeouder

Het stelstel van vaderschapsverlof lijkt in onze samenleving goed te zijn ingeburgerd. Dankzij dat verlof kunnen vaders in totaal tien dagen verlof nemen na de geboorte van hun kind. Hierbij worden de eerste drie dagen betaald door de werkgever en de volgende zeven dagen door het ziekenfonds.

Het feit dat wie gebruik maakt van het geboorteverlof sinds 2011 beschermd is tegen ontslag is een goede zaak. Toch maakt niet elke vader of meeouder gebruik van zijn of haar recht op geboorteverlof. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, tevens voorzitster van Vrouw en Maatschappij, merkte in haar omgeving op dat er nog een substantieel deel van de vaders of meeouders dit recht niet gebruikt uit schrik voor mogelijke negatieve reacties op het werk of door de werkgever. Vaak wordt dan verwezen naar de angst om hun job of promotiekansen te verliezen.

Haar bevindingen (om dit initiatief te nemen) worden gestaafd door een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) die in 2010 een rapport liet opstellen waarbij 800 vaders werden bevraagd over hun ervaringen met vaderschapsverlof. Maar 81,3% van de respondenten nam vaderschapsverlof op. Net geen 20% maakte dus geen gebruik van dit recht. 44,6% van de ondervraagde vaders gaf aan geen vaderschapsverlof, of niet het volledige vaderschapsverlof, te hebben opgenomen omwille van het werk of de werkgever, die het bijvoorbeeld niet wilde toekennen, omdat men dacht dat het zou worden geweigerd, of omdat het niet de gewoonte was binnen het bedrijf of de organisatie.

Els Van Hoof acht de tijd dan ook rijp voor een verplichting van het vaderschapsverlof (geboorteverlof): “Om ervoor te zorgen dat vaders en meeouders de zorgtaken in het gezin gelijkwaardig te verdelen, moet het geboorteverlof (in analogie met de moederschapsrust) verplicht worden. Op die manier zal ook de druk op de werknemers verdwijnen om hun verlof niet op te nemen.”

Het wetsvoorstel voor een verplicht opnemen van geboorteverlof zal binnenkort ingediend worden in de Kamer. Els Van Hoof: “Ik meen dat er ondertussen een mentaliteitswijziging heeft plaatsgevonden en meer en meer vaders en meeouders vragende partij zijn voor het opnemen van hun 10 dagen vaderschapsverlof.”