Natuur, Milieu & Energie

woensdag 30 november 2016
 - 

EU-Klimaatdoelstellingen 2030: aanpak op vele fronten tegelijk

De Europese Commissie wil de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030 flink aanscherpen en legt daarom vandaag een breed pakket wetgevende en andere maatregelen voor om haar ambitieuze doelstellingen te realiseren. Tegen 2030 wil de Commissie de energie-efficiëntiedoelstellingen bindend maken en tot 30% verhogen, het aandeel hernieuwbare energie tot 27% doen toenemen en de broeikasgassen met 40% verminderen.

"Eén van de meest vergaande wetgevende pakketten van de afgelopen jaren”, reageert Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), lid van de milieucommissie. "De Commissie zet in op vele fronten tegelijk om de transitie naar een schone en energiezuinige economie mogelijk te maken en dit is de enige, juiste aanpak. Er worden inspanningen gevraagd van de grote energiespelers, maar ook de consument wordt in de plannen betrokken en moet voortaan zelf gemakkelijker hernieuwbare energie kunnen produceren en verkopen."   

De 28 lidstaten moeten hun energiemarkten beter met elkaar verbinden, onderling vlotter hernieuwbare energie uitwisselen en veel energie-efficiënter te werk gaan. Concreet betekent dit o.m. nieuwe financieringsmogelijkheden voor beter geïsoleerde gebouwen, betere bescherming tegen afkoppeling van het net en stimulansen om energiecoöperatieven op te richten. Consumenten moeten via hun elektriciteitsfactuur ook duidelijkere informatie krijgen over het aandeel hernieuwbare energie in hun totale energieverbruik.  

Belet: "De overgang naar een koolstofarme en energiezuinige economie is ingezet en we mogen niet meer van deze koers afwijken. Wat hierbij de doorslag kan geven, is dat de lidstaten jaarlijks één nationaal klimaat- en energieplan moeten indienen en één vooruitgangsverslag, die de Commissie nauwlettend zal evalueren - in plaats van de meer dan honderden rapporten nu. Elk land krijgt voldoende tools om zijn huiswerk goed te maken. Alleen zo kunnen we de omslag maken naar een koolstofarme economie en een echte, Europese energie-unie uitbouwen."  

Belet is tevreden dat de Commissie de ambitie optrekt: "Als we ons willen houden aan wat er op de klimaattop in Parijs is afgesproken, moeten we met zijn allen een tandje bijsteken. Lidstaten zullen hernieuwbare energie voor verwarming introduceren en de Commissie wil dat enkel hoog efficiënte biomassacentrales nog ondersteund worden. Dat alles is aangevuld met betere energielabels en efficiëntere toestellen via de ecodesign verordening."