Economie & Financiën

woensdag 13 juli 2016
 - 

EU Prospectus: geld ophalen wordt gemakkelijker voor KMO’s

De commissie economische en monetaire zaken in het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de nieuwe Europese Prospectuswetgeving die het eenvoudiger moet maken voor bedrijven om geld op te halen bij kandidaat-investeerders.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) onderhandelt over dit dossier namens de EVP-Fractie. Vandenkendelaere: “In Europa zijn ondernemingen nog te afhankelijk van bankleningen: voor hun financiering rekent 80% van de bedrijven op de banken terwijl slechts 20% geld ophaalt bij investeerders. De prospectusverordening biedt een unieke kans om geld ophalen een flink pak eenvoudiger te maken voor bedrijven - en in het bijzonder KMO’s.

Bedrijven die geld willen ophalen bij het publiek door aandelen of obligaties uit te geven, moeten een prospectus opstellen om kandidaat-investeerders te informeren. “Jammer genoeg is de kost van een prospectus onder het huidige regime buitensporig, zeker voor kleinere bedrijven en kleinere uitgiftes.” De ellenlange prospectussen tellen vaak tot 700 pagina’s en kosten bedrijven gemiddeld zo’n 700.000 euro. Daarom wil Vandenkendelaere dat er voor kleinere kapitaal-ophalingen geen prospectus nodig is. “In België vereist men op dit moment al een prospectus vanaf 100.000 EUR. Met ons voorstel zou er pas vanaf 1 miljoen een prospectusplicht kunnen worden opgelegd.” Bovendien moeten KMO’s en bedrijven die maximaal 20 miljoen euro willen ophalen, kunnen kiezen voor een lichtere Europese prospectus. “Op deze manier helpen we beloftevolle bedrijven om de funding escalator te beklimmen en het kapi taal op te halen dat ze nodig hebben om door te groeien.

Het Europees Parlement verzet zich ook tegen de extra versnippering die het Commissievoorstel creëert doordat het landen toelaat een nationaal regime te hanteren wanneer minder dan 10 miljoen euro wordt opgehaald. Vandenkendelaere “Vanaf 5 miljoen euro moet élk publiek aanbod vergezeld gaan van een Europese - eventueel lichtere - prospectus. De krijtlijnen van dit lichtere regime moeten expliciet in de wet zijn opgenomen zodat er bij de technische uitwerking geen marge is om dit alsnog te verzwaren.

De commissie economische en monetaire zaken gaf de onderhandelaars van het Europees Parlement een mandaat om onmiddellijk op zoek te gaan naar een akkoord met de Europese Commissie en de lidstaten (triloogonderhandelingen). In het najaar stemt het voltallige Europese Parlement over dit dossier.