Werk

dinsdag 02 februari 2016
 - 

Europa bindt strijd aan tegen zwartwerk

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan de oprichting van een platform tegen zwartwerk. Dit platform brengt de verschillende inspectiediensten van de lidstaten en de Europese Commissie samen.

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere, lid van de Commissie Werk en Sociale Zaken (CD&V): "De oneerlijke concurrentie door schijnzelfstandigen en betalingen in het zwart stopt niet aan de grenzen. Een Europees plan van aanpak zorgt ervoor dat inspectiediensten nauwer samenwerken."

Het succes van het Europees platform hangt in grote mate af van de lidstaten, waarschuwt Vandenkendelaere: “De arbeidsinspectie, de inspectie van de sociale zekerheid en de belastingcontrole zijn hoofdzakelijke bevoegdheden van de lidstaten. Omdat het grootste deel van de arbeidswetgeving verschilt van land tot land, zullen de lidstaten zelf kunnen beslissen in hoeverre ze meewerken, hoe ze de genomen maatregelen implementeren en welke bevoegde inspectiedienst ze afvaardigen voor het platform.

"Dat sommige lidstaten nog een terughoudende houding aannemen, bevestigt dat dit platform slechts een eerste stap is om concurrentievervalsing op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ik verwacht in dit opzicht veel van Europees Commissaris Marianne Thyssen. Zij legt dit voorjaar een pakket met bijkomende en noodzakelijke maatregelen op tafel. We hebben dringend nood aan een oplossing voor het misbruik bij de detachering van werknemers."

 

Thema's: