Welzijn & Gezondheid

woensdag 26 oktober 2016
 - 

Europees Parlement wil maxima voor transvetten

Het Europees Parlement wil het gebruik van ongezonde transvetten in industrieel verwerkte levensmiddelen streng beperken. Transvetten ontstaan bij het harden van plantaardige oliën en worden gebruikt in margarine, koekjes, gebak en frituurvet. Het EP ijvert voor Europese maxima voor het gehalte aan industriële transvetten in alle levensmiddelen. De Commissie moet binnen twee jaar met bindende grenswaarden komen.  

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), lid van de Commissie Volksgezondheid, is voorstander: “Het is goed dat er maatregelen komen op EU-niveau. Industriële transvetzuren zijn nefast voor de volksgezondheid. Wie voedingsproducten met veel industriële transvetten eet, maakt drie keer meer kans om te overlijden aan hart- en vaataandoeningen. Bovendien leidt de huidige, afzonderlijke aanpak tot een wirwar van voorschriften. In België hebben we die transvetzuren al enkele jaren onder controle, maar via import van levensmiddelen en voor liefhebbers van fastfood, blijft het probleem bestaan.” 

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) voegt toe: “In de VS geldt binnenkort een verbod op industriële transvetten; in Europa hebben we ook dringend nood aan een strengere aanpak. Transvetzuren zitten in zeer veel voedingsmiddelen: snoep, gebak en gefrituurde snacks, maar ook in koffiemelk, koffiemelkpoeder en broodbeleg. Naast een verlaging van de hoeveelheid transvetzuren hebben we ook nood aan meer sensibilisering rond de risico’s. Alleen zo kunnen we consumenten aanmoedigen om gezondere keuzes te maken.”               

CD&V-Kamerlid en voedingsexperte Nathalie Muylle pleit al langer voor een maximumnorm voor transvetzuren: "We zijn tevreden met de resolutie van het Europees Parlement. Transvetzuren verhogen niet alleen talrijke gezondheidsrisico's zoals de kans op diabetes, ze komen ook vaker voor in goedkoper voedsel waardoor ze ook bepaalde bevolkingsgroepen harder treffen. We ijveren al lang voor de aanpak van transvetzuren: één heldere Europese norm is daarbij de beste strategie. We zullen er nauwlettend op toezien dat de Commissie snel werk maakt van een wetgevend initiatief." 

Industriële transvetzuren worden voornamelijk gebruikt om de houdbaarheidsdatum van levensmiddelen te verlengen. Een overmatige consumptie van industriële transvetzuren wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende vormen van kanker. Verschillende landen, waaronder Denemarken, Zweden en Oostenrijk, hanteren al een maximum transvetzuurgehalte. In de Verenigde Staten gaat binnen twee jaar een verbod in en in Canada zijn producenten sinds 2006 verplicht om industriële transvetten te vermelden op de verpakking.