Justitie & veiligheid

woensdag 06 juli 2016
 - 

Europese Grens- en Kustwacht na de zomer actief

Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als aan een Europese buitengrens een crisis ontstaat en een lidstaat onvoldoende optreedt, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen.

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Er is in recordtempo een akkoord bereikt over de gezamenlijke grens- en kustwacht zodat die na de zomer van start kan gaan. Het efficiënt bewaken van de buitengrenzen is cruciaal voor een goede aanpak van de migratiecrisis en een coherent Europees veiligheidsbeleid. Concrete Europese antwoorden als deze zijn het beste weerwerk tegen populisten en Europa-bashers.

“Het tijdelijk sluiten van binnengrenzen is een noodoplossing die echt maar in laatste instantie mag worden gebruikt en waar niet lichtzinnig mee mag worden omgesprongen. De economische impact van interne grenscontroles is enorm: in het beste geval (bij een herinvoering op een beperkt aantal plaatsen) bedraagt de economische schade 2,5 miljard euro over een periode van twee jaar.”

Het Europese grensagentschap Frontex wordt uitgebreid en wordt samen met de lidstaten verantwoordelijk voor de grensbewaking. Het budget van Frontex wordt hiervoor meer dan verdubbeld (van 143 naar 322 miljoen euro) en het aantal eigen personeelsleden wordt opgetrokken van 402 naar 1000. Samen met de manschappen aangeleverd door de EU-lidstaten betekent dit in totaal een reserve van 1500 grenswachters. De Europese grenswacht moet ingrijpen als een lidstaat de migratieproblemen niet aankan of als er buitengewone druk ontstaat op de buitengrens van de Schengenzone. Ook moet de dienst het terugsturen van afgewezen asielzoekers coördineren.

In het kader van de oprichting van de Europese grens- en kustwacht heeft het EP ook zijn goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van het mandaat van het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap (EMSA). Een vlottere uitwisseling van informatie, materiaal en personeel moet de Europese grens- en kustwacht slagkrachtiger maken.