Justitie & veiligheid

dinsdag 31 mei 2016
 - 

Europese Grens-en Kustwacht: noodzakelijk instrument om vrij verkeer te garanderen

Europa schakelt een versnelling hoger in de aanpak van de vluchtelingencrisis. De bevoegde EP-commissie Burgerlijke Vrijheden zet vanmiddag het licht op groen voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Als één van de EU-landen tekort schiet, zal de gezamenlijke grenswacht de buitengrensbewaking kunnen overnemen.

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V): “Dit is een vitale stap in de aanpak van de migratiecrisis. De Europese grenswacht is een cruciaal instrument om orde aan de Europese buitengrenzen te herstellen en zo ook te garanderen dat de binnengrenzen open kunnen blijven. We kunnen de lasten en de verantwoordelijkheid niet langer alleen overlaten aan de grenslidstaten: onze gemeenschappelijke buitengrenzen moeten we samen controleren.   We rekenen erop dat de Europese Commissie na de zomer zal starten met de concrete uitrol van de grenswacht.”

Het Europese grensagentschap Frontex wordt uitgebreid en wordt samen met de lidstaten verantwoordelijk voor de grensbewaking. Het budget van Frontex wordt hiervoor meer dan verdubbeld (van 143 naar 322 miljoen euro) en het aantal eigen personeelsleden wordt opgetrokken van 402 naar 1000. Samen met de manschappen aangeleverd door de EU-lidstaten betekent dit in totaal een reserve van 1500 grenswachters. De Europese grenswacht moet ingrijpen als een lidstaat de migratieproblemen niet aankan of als er buitengewone druk ontstaat op de buitengrens van de Schengenzone. Ook moet de dienst het terugsturen van afgewezen asielzoekers coördineren.