Landbouw & Visserij

maandag 28 oktober 2013
 - 

Europese steun voor landbouwers wordt in Vlaanderen vervroegd uitbetaald

Vlaams minister-president Peeters deelt mee dat de Vlaamse overheid vandaag een voorschot op de directe inkomenssteun voor land- en tuinbouwers zal uitbetalen. De Europese Commissie had de toestemming gegeven een voorschot vervroegd uit te betalen. Dankzij het transparante registratiesysteem en inspanningen om de vereiste controles tijdig af te werken, wordt aan 21.790 bedrijven in totaal 119.385.870 euro uitbetaald. 

De slechte weersomstandigheden in het voorjaar hebben voor een aanzienlijke groeiachterstand en een opbrengstdaling bij heel wat landbouwteelten gezorgd.

Op vraag van minister-president Kris Peeters heeft de Europese Commissie er mee ingestemd dat de lidstaten vanaf 16 oktober een voorschot van 50% op de bedrijfstoeslag vervroegd mogen uitbetalen, om op die manier de bedrijven te voorzien van de nodige liquiditeiten.

Het feit dat in Vlaanderen ruim 87%  van de land- en tuinbouwers hun premieaanvraag via het e-loket indienden, maakt dat de administratieve afhandeling vlotter kan verlopen. En dankzij extra inspanningen van de administratie zijn inmiddels ook de verieste controles van de aangiften achter de rug. Hiermee is voldaan aan de door de EU opgelegde voorwaarden en kan het Agentschap Landbouw en Visserij overgaan tot de  voorschotbetaling.  

Het saldo van de bedrijfstoeslag wordt uitbetaald in de loop van de maand december.

Minister-president Peeters: “De weersomstandigheden hadden andermaal een grote impact op de bedrijfsvoering bij heel wat land- en tuinbouwers. Ik ben blij dat de Europese Commissie opnieuw is ingegaan op onze vraag om vervroegd een voorschot te kunnen uitbetalen. Omdat landbouwers in Vlaanderen in grote getale  hun aangifte elektronisch doen en de administratie de controles efficiënt aanpakt, kunnen we nu reeds een voorschot van 50% uitbetalen”,  aldus minister-president Kris Peeters