Asiel & Migratie

vrijdag 05 februari 2016
 - 

Geef ons een Kustplan

De transmigratieproblematiek in de kustgemeenten dreigt uit zijn voegen te barsten. Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) nam vorige week enkele maatregelen, maar er is nood aan een lange termijnvisie. Deze ontbreekt vandaag, zegt Franky Demon (Kamerlid CD&V). Demon pleit daarom voor de opmaak van een Kustplan, waarin de transmigratieproblematiek in de kustgemeenten wordt aangepakt in samenspraak met àlle betrokkenen. In tegenstelling tot de Kanaalzone die 218 bijkomende agenten toegewezen krijgt, krijgt de kust er slechts 8 bij. Kan niet volgens Demon. ‘Naast een Kanaalplan moet er dringend een Kustplan komen.’

Vooral de aanpak van transmigranten en mensensmokkelaars is een grote problematiek waarmee onze kustgemeenten te kampen krijgen’, gaat Demon verder. Bij de lokale zones staat het water aan de lippen. Ze vroegen dan ook meermaals extra mankrachten aan de Minister. Vorige week antwoordde de minister op mijn vraag dat er 8 agenten bijkomen om de scheepvaartpolitie te versterken. ‘Dit zijn er echter veel minder dan de 40 extra agenten die oorspronkelijk werden gevraagd door onze kustzones’, aldus Demon.  

Hij pleit voor een langetermijnvisie, want die is er momenteel niet. Vandaag blijkt nog maar eens hoe groot deze problematiek wel is nu zelfs bedrijven ermee dreigen de haven van Zeebrugge te verlaten als de problemen met transmigranten blijven aanhouden. Bedrijven lijden economische schade doordat transmigranten omheiningen doorknippen en dekzeilen van vrachtwagens opensnijden. ‘De 8 bijkomende krachten zijn onvoldoende om dit probleem op te lossen. Als de minister het even goed voor heeft met de kust als hij het voor heeft met Brussel is een kustplan absoluut noodzakelijk.’, besluit het parlementslid.