Welzijn & Gezondheid

woensdag 06 mei 2015
 - 

'Geef patiënten sneller palliatieve zorg'

Lang niet alle terminale zieken in ons land ontvangen palliatieve zorgen die hen meer comfort en minder pijn bezorgen, integendeel. Amper de helft van de kankerpatiënten krijgt ze. Bij 'orgaanfalen' (falen van hart, nier, lever...) is dat maar een op de vijf, bij dementie maar een op de drie (DS 30 januari).

Er rust nog steeds een taboe op palliatie, omdat het gezien wordt als de aanloop naar de dood. Tot vandaag voedt de wetgeving dat misverstand. Zo heeft een thuispatiënt maar recht op een palliatieve tegemoetkoming als het overlijden op korte termijn verwacht wordt, zijnde binnen de drie maanden. 'De overgang vancure naarcare wordt daardoor vaak te laat gemaakt', zo oordeelt kamerlid Els Van Hoof (CD&V) die samen met collega Nathalie Muylle (CD&V) voorstelt om van palliatieve zorg een recht te maken van 'elke patiënt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte, ongeacht zijn levensverwachting'.

Concreet: wie lijdt aan bijvoorbeeld parkinson of ALS zou veel sneller kunnen opteren voor het palliatieve statuut en bijhorend forfait van 647,16 euro. Die tegemoetkoming kan maximaal twee keer aangevraagd worden.

Het voorstel van Van Hoof en Muylle houdt geen uitbreiding in van dat forfait. 'Het wil ook niet zeggen dat alle chronisch zieke patiënten automatisch het label palliatieve patiënt krijgen.' Daarom zal er, nadat de wetswijziging is doorgevoerd, een nieuw kader moeten worden uitgewerkt om een palliatief zieke te 'identificeren.'

Onnodige behandelingen

Maar de CD&V-kamerleden willen nu eerst verkrijgen dat de verenging van palliatieve zorg tot stervensbegeleiding sneuvelt. 'Daardoor kan palliatieve zorg ook veel sneller besproken worden tussen patiënt, arts en familie. Nu vindt het gesprek vaak pas plaats als de patiënt is uitbehandeld en al veel heeft ingeboet aan levenskwaliteit.' Goede palliatieve verzorging bespaart bovendien ook veel onnodige behandelingen en dito uitgaven, klinkt het.

Het voorstel lijkt op dat van Groen-Ecolo eerder dit jaar, al willen die partijen ook een onderscheid invoeren tussen 'steunzorgen' enerzijds en 'terminale zorg' bij het levenseinde. 'Op die manier kan je het taboe nog meer bestrijden', vindt Anne Dedry van Groen.

N-VA-kamerlid Jan Vercammen begrijpt de bedoeling van de wetsvoorstellen - 'wie kan er nu tegen extra palliatieve zorgen zijn' - maar wil het effect ervan niet overschatten. 'We zullen het taboe dat nog al te vaak rust op palliatieve zorg, niet zomaar wegwerken met een wetsvoorstel.' Vercammen is ook niet bij voorbaat overtuigd van het kostenbesparende effect van de maatregel. Het is voorlopig uitkijken naar de houding van bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) in dit dossier.

Bron: De Standaard, 6 mei 2015