Welzijn & Gezondheid

dinsdag 23 mei 2017
 - 

Groot aantal oproepen buiten de openingsuren toont nood aan uitbreiding 1712

Sedert maart 2012 is het meldpunt 1712 operationeel. Men kan er terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling.  Het meldpunt wil ook slachtoffers van historisch misbruik en geweld de weg wijzen naar de nodige hulp en begeleiding. Dat het meldpunt inmiddels goed bekend is, blijkt uit de cijfers.

Recent kondigde minister Vandeurzen aan dat hij het meldpunt naar de toekomst toe verder wil versterken. Onder meer wordt bekeken hoe de telefonische toegankelijkheid kan worden verhoogd. “Een goede zaak”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Een antwoord op een parlementaire vraag toonde immers aan dat op een periode van 4 maanden niet minder dan 2000 telefoons gepleegd werden buiten de openingsuren.” 

In 2016 ontving het meldpunt 1712 in totaal 4.596 oproepen. De overgrote meerderheid daarvan ging over actueel geweld en/of misbruik. In 61 % van de oproepen ging het om een melding van kindermishandeling. 91% van de personen die die de hulplijn contacteerde was iemand uit de omgeving van het slachtoffer.                                                                        

Uit een recente analyse van de belpatronen (najaar 2016 – begin 2017) valt sterk op dat heel wat telefoons worden gepleegd buiten de openingsuren (weekdagen 9u – 17u). Het gaat om niet minder dan om en bij de 2000 oproepen gedurende een periode van 4 maanden. Dat antwoordde minister Vandeurzen op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.  Hoewel men niet met zekerheid kan zeggen dat elke van deze bellers een ernstige beller is, aldus de minister, zet deze  analyse de nood aan een evaluatie van 1712 kracht bij. Momenteel maakt Zorginspectie werk van een evaluatie van het meldpunt 1712 met het oog op een versterking. Onder meer wordt bekeken hoe de toegankelijkheid kan worden verhoogd zowel naar doelgroepen als naar bereikbaarheid telefonisch en via chatfunctie.  Vorig jaar al werd de werking uitgebreid met een kindvriendelijke website. 

Schryvers is tevreden dat de minister verder werk wil maken van de toegankelijkheid van 1712: “Na 5 jaar is het duidelijk dat 1712 goed bekend geraakt is.  Het is belangrijk dat wie een melding wil doen van geweld of misbruik, hiertoe gemakkelijk de weg vindt. Een goede bereikbaarheid van het meldpunt is daarbij essentieel. Het grote aantal oproepen buiten de openingsuren toont aan dat uitbreiding nodig is.”