Actua

woensdag 10 juni 2015
 - 

Harde garanties nodig voor goede Nederlandstalige dienstverlening in tweetalige huisartsenwachtdienst in Brussel

Fusie  van Franstalige wachtdienst met de Vlaamse wachtdienst  in Brussel : Brigitte Grouwels (CD&V) wil zekerheid dat Nederlandstalige patiënten in eigen taal geholpen worden

"Ik ben zeer alert rond de op stapel staande fusie tussen de Nederlandstalige en Franstalige wachtdienst  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er moeten keiharde garanties komen dat Nederlandstalige patiënten in hun eigen taal geholpen worden  én dat de Vlaamse huisartsen op een evenwichtige wijze in het bestuur van de wachtdienst vertegenwoordigd zijn", aldus Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V). Ze interpelleerde hierover vandaag Guy Vanhengel en Didier Gosuin, de GGC-Collegeleden bevoegd voor Gezondheid.

Enige tijd geleden besliste de BHAK (Nederlandstalige Huisartsenkring) op een Buitengewone Algemene Vergadering om samen met de Franstalige huisartsenkring FAMGB een gezamenlijke tweetalige wachtdienstorganisatie op poten te zetten. Deze tweetalige wachtdienst moet ervoor zorgen dat het aantal wachtbeurten in Brussel beheersbaar blijven voor de betrokken huisartsen.

De nieuwe dienst streeft daarom naar een herkenbaar, eenvormig wachtsysteem dat eerstelijnszorg verleent in het Nederlands én Frans. In een speciale werkgroep worden de modaliteiten van deze fusie momenteel nog concreet uitgewerkt.

Als Brussels parlementslid en als beleidsverantwoordelijke in de voorbije jaren, heeft Brigitte Grouwels zich steeds ingezet voor kwaliteitsvolle en Nederlandstalige gezondheidszorgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om een echte tweetaligheid van de gefuseerde wachtdienst te verzekeren, zijn volgens Brigitte Grouwels inspanningen nodig van zowel de huisartsen als van het GGC-College.

Taak voor BHAK

De Vlaams-Brusselse huisartsen moeten ten allen tijde blijven een kwaliteitsvolle Nederlandstalige dienstverlening blijven bewaken, aldus Grouwels.

In dit verband is het belangrijk dat de voorwaarden ingevuld worden die de Nederlandstalige BHAK (Brusselse Huisartsenkring) eerder aan een fusie stelde. Concreet ging het om volgende voorwaarden van het BHAK :

  • Een Nederlandskundige coördinator
  • Echte tweetaligheid vanaf het begin op elk niveau (dus niet op termijn)
  • Een paritair bestuur
  • Een doorzichtige boekhouding (bepaalde Franstalige wachtposten hadden immers financiële problemen)
  • Geen dispensarium waar patiënten overdag worden opgevangen. Dit zou immers ingaan tegen het principe om Brusselaars te motiveren om een huisarts te raadplegen.
  • Een gezamenlijke beslissing over de nieuwe naam van de wachtpost.

"Ik steun deze voorwaarden van de Nederlandstalige BHAK", stelt Brigitte Grouwels. "Ze vormen de beste garantie voor een echte tweetaligheid van de wachtdienst. Ik vrees dat deze voorwaarden op dit moment nog onvoldoende ingevuld zijn. Ik pleit er daarom voor om deze voorwaarden op te nemen in de statuten en in het reglement van de tweetalige huisartsenwachtdienst. Dit is de verantwoordelijkheid van de BHAK.”

Initiatieven GGC-College

Brigitte Grouwels verwacht ook bijkomende initiatieven van het GGC-college. Concreet verwacht ze van het GGC-College dat het mee waakt over de voorwaarden die de Nederlandstalige BHAK stelde op het vlak van de tweetalige werking en het medebeheer van de wachtdienst.

“Het voorstel van het GGC-College om tweetalige huisartsen, na het afleggen van een taaltest, een tweetaligheidspremie te geven, is een goed idee”, aldus Grouwels. Ook verwacht Grouwels dat door het GGC-College een evaluatie en een kwaliteitscontrole van de tweetalige wachtdienst georganiseerd wordt. 

"Het blijft  van groot belang dat Nederlandstaligen voor medische zorgen in de hoofdstad in hun eigen taal geholpen worden", besluit Brussels volksvertegenwoordiger Brigitte Grouwels (CD&V).