Onderwijs

zaterdag 11 februari 2017
 - 

Het juiste bekwaamheidsbewijs is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs!

In het secundair onderwijs wordt het schoolvak Lichamelijke opvoeding slechts zelden toevertrouwd aan een leerkracht die er niet voor gestudeerd heeft. Het is immers het schoolvak met het grootste percentage leerkrachten die er een “vereist” diploma voor hebben. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

Naast leerkrachten met een “vereist” bevoegdheidsbewijs mogen scholen ook mensen aanstellen met een “voldoend geacht” diploma, en uit onderzoek blijkt dat de scholen die keuze ook vaak maken, en dat ze die mogelijkheid appreciëren. Bij een “voldoend geacht” diploma is het diplomaniveau van de leraar wel voldoende hoog, maar is er een minder directe link met het schoolvak (bv een master sociologie die geschiedenis geeft).

Uit de vergelijking met de gegevens uit 2012 blijkt dat het aandeel van de leraars met een vereist diploma nog lichtjes gedaald is, en het aandeel “voldoend geachte” gestegen. De cijfers tonen ook opmerkelijke verschillen tussen de graden en de netten. Met 70,19% stelt het Vrij Onderwijs meest leerkrachten aan met een vereist diploma. In het Gemeenschapsonderwijs is dat slechts 58,60%. In dat net vindt men zelfs 8,13% leerkrachten met een “ander” diploma, met een aanstelling die in principe sterk beperkt is in de tijd.

Ook opmerkelijk is dat het aandeel leerkrachten met een vereist diploma kleiner wordt in de hoogste jaren van het secundair onderwijs. In de eerste graad heeft men 77,87% vereiste diploma’s, in de tweede graad 71,39%, en in de derde graad is het slechts 62,61%. In de derde graad gaat men dieper in op de leerstof, maar dat betekent dus niet dat men gemakkelijk de “vereiste” master vindt, stelt De Meyer.

Het Rekenhof benadrukt dat het raadzaam is om de garantie op de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken via het stelsel van de bekwaamheidsbewijzen. Jos De Meyer is het met deze stelling volledig eens. 

 

Thema's: