Landbouw & Visserij

donderdag 08 januari 2015
 - 

Hypotheek op onze varkenshouderij: letterlijk en figuurlijk!

De aanhoudende crisis in de varkenshouderij die ten gevolge van de Rusland-exportban exponentieel is toegenomen, is zorgwekkend; aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

In opvolging van zijn vroegere tussenkomsten ondervroeg Jos De Meyer minister voor Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement over de vorderingen in de Europese gesprekken en de mogelijke bijkomende Vlaamse maatregelen (grotere tegemoetkoming bij Rendacfactuur, versnelde uitbetaling VLIF-steun, …). De minister gaf een nauwkeurig overzicht van de gevoerde gesprekken en de komende agenda.

De Meyer wees er ook op dat sommige veevoederbedrijven geruisloos en onzichtbaar een hypotheek nemen op de varkensbedrijven. Tijdelijk kan dit voor de varkenshouder soelaas bieden maar op termijn is dit structureel een ongezonde en zelfs gevaarlijke evolutie voor onze familiale bedrijven. Minister Schauvliege beloofde om aan deze trend de nodige aandacht en onderzoek te besteden want ook zij beschouwt dit als een slechte evolutie.

Voor het volledige verslag: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=945712&download=true