Onderwijs

woensdag 16 maart 2011
 - 

Jaarlijks 410 leerlingen vrijgesteld van leerplicht

Tussen 2007 en 2010 werd aan 1228 leerlingen in het bijzonder onderwijs een vrijstelling van leerplicht verleend.  Voor 91% onder hen is deze vrijstelling permanent.  Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans.

Het buitengewoon onderwijs voorziet aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en behandeling voor kinderen & jongeren die wegens een lichamelijke of geestelijke handicap, ernstige gedrags- of emotionele problemen of ernstige leerstoornissen, zich zonder hulp niet ten volle kunnen ontplooien in het gewone onderwijs.  Voor deze kinderen en jongeren geldt een leerplicht.
Kinderen en jongeren, die wegens een handicap onmogelijk permanent onderwijs kunnen volgen, hebben, na gunstig advies van de Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs, recht op permanent onderwijs aan huis.   Bij onmogelijkheid kan de Commissie van Advies voor Buitengewoon onderwijs een vrijstelling van leerplicht verlenen.

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans opvroeg blijkt dat jaarlijks gemiddeld slechts 14 leerlingen uit het BUSO gebruik maken van dit recht op onderwijs aan huis: 5 uit het kleuter- en lager onderwijs en 9 uit het secundair onderwijs.  Hiervoor werden gemiddeld 2,5 voltijdse equivalenten vrijgemaakt die instonden voor 56 lesuren.
Het aantal leerlingen dat jaarlijks wordt vrijgesteld van hun leerplicht omwille van hun handicap of stoornis ligt aanzienlijk hoger.  Tussen 2007 en 2010 werd aan 1228 leerlingen in het bijzonder onderwijs een vrijstelling van leerplicht verleend.  Voor 91% onder hen is deze vrijstelling permanent.  Het betreft 601 leerlingen uit het lager onderwijs en 627 leerlingen uit het secundair onderwijs.  Bijna de helft van deze leerlingen komt uit Antwerpen (47% van het lager BUSO en 40 % van het secundair BUSO).  Tijdens de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010 kwam zelfs 60% van de leerlingen uit het lager onderwijs uit Antwerpen.

Thema's: