Onderwijs

woensdag 04 mei 2011
 - 

Kleuteronderwijs vraagt integrale aanpak

Het Vlaams Parlement debatteerde vandaag over de overvolle kleuterklassen. Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen reageert: “Het kleuteronderwijs vergt een integrale aanpak. De problematiek overstijgt de discussie omtrent extra omkadering en voldoende infrastructuur. Ik vrees dat de minister een cruciale vraag over het hoofd ziet: zijn er op de arbeidsmarkt genoeg leerkrachten ter beschikking om in te zetten in het kleuteronderwijs?”

De Werkgroep Kleuterscholen dreigt met een staking in september als er niet snel een oplossing komt voor de overvolle kleuterklassen. Naar aanleiding van de nieuwsberichten over een klas van vijftig kleuters in een vrije basisschool in Pittem laaide de discussie opnieuw op in het Vlaams Parlement.

De minister herhaalde zijn pleidooi om vanaf het schooljaar 2012-2013 de omkadering voor het kleuteronderwijs aan te passen om te komen tot een gelijke behandeling van het kleuter- en lager onderwijs.

“Het gaat hier om een ernstig probleem”, zegt Kathleen Helsen die in februari 2010 reeds zeer uitdrukkelijk pleitte voor een integrale aanpak. “De Vlaamse Regering zet hoog in op kleuterparticipatie. Willen we ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk de stap naar de kleuterschool te laten zetten, dan moeten we er als overheid ook voor zorgen dat ze in goede omstandigheden worden opgevangen. Extra omkadering om een gelijkschakeling te realiseren tussen kleuter- en lager onderwijs is broodnodig. De vraag rijst of de voorziene extra middelen om een effectieve gelijkschakeling te realiseren, volstaan zonder dat het kleuter- of lager onderwijs moet inboeten op omkadering?”

Maar er is meer nodig dan extra omkadering. Kathleen Helsen: “We moeten over voldoende arbeidskrachten beschikken die kunnen ingezet worden in de kleuterschool. Het Arbeidsmarktrapport voorspelt een mogelijk probleem. En het is nu net zo belangrijk dat leerkrachten in het kleuteronderwijs worden ingezet omdat zij weten hoe ze ontwikkelings- en leerprocessen op gang kunnen brengen en begeleiden.”

De onderwijsspecialiste kaartte opnieuw de noodzaak van een integraal plan voor het kleuteronderwijs aan. “Hiervan heb ik nog geen spoor gezien. Alle onderzoek toont aan dat de ontwikkeling van jongeren op jonge leeftijd erg belangrijk is. Het is dan ook cruciaal dat zoveel mogelijk kleuters de weg naar de kleuterschool vinden. Het is de taak van de overheid om die weg open te stellen en alle barrières weg te nemen”, benadrukt Kathleen Helsen.

Thema's: