Landbouw & Visserij

maandag 19 september 2016
 - 

KMI plant 45 bijkomende meetpunten in Vlaanderen om rampgebied na noodweer te bepalen

Het KMI werkt aan een uitbreiding van zijn meetnet. Tegen volgende zomer zouden er 45 waarnemingspunten bijkomen, wat het aantal meetstations zou opdrijven naar 170. Samen met de 71 meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zou Vlaanderen dan beschikken over 241 meetpunten die kunnen gebruikt voor het afbakenen van een rampgebied na noodweer. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois geantwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Jos De Meyer.

Om noodweer als ramp te erkennen, rekent de Vlaamse overheid onder meer op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Dat moet bijvoorbeeld kijken of bepaalde regenval uitzonderlijk was of niet. Regenval is overvloedig wanneer deze een bepaalde hoeveelheid bereikt op een bepaalde oppe rvlakte per uur (30 l/m²) of per 24 uur (60 l/m²).

Voor die gegevens steunt het KMI op zijn netwerk aan meetpunten. CD&V-parlementslid Jos De Meyer vroeg aan minister-president Bourgeois of het bestaande netwerk van zowat 185 meetpunten wel voldoende fijnmazig is.

Volgens Bourgeois wordt het netwerk van meetpunten wel uitgebreid (met 45 tegen volgende zomer), maar is het moeilijk haalbaar en ook niet nodig om te komen tot één meetpunt om de 10 km, iets waar het KMI naar streeft. Bourgeois: "De combinatie van grondmetingen en radarbeelden is zowel volgens de deskundigen van het KMI als van de VMM een betrouwbare methode om de neerslaghoeveelheden te bepalen. Het is niet zo dat gemeenten zonder meetpunt benadeeld zouden worden ten opzichte van gemeenten die wel één of meer meetpunt(en) op hun grondgebied hebben".

De gecombineerde aanpak op basis van grondmetingen en radarbeelden laat volgens Bourgeois toe om de onweerskernen nauwkeurig te lokaliseren. Zo kan de omschrijving van het rampgebied verfijnd worden tot op het niveau van een deelgemeente of zelfs van een wijk. De nauwkeurige lokalisatie van onweerskernen laat nu reeds toe om een gemeente op te nemen in het rampgebied, ook al is slechts een uithoek van die gemeente getroffen door de uitzonderlijke weersomstandigheden.