Welzijn & Gezondheid

maandag 13 juli 2015
 - 

Kraamzorg is populairst en goedkoopst in Limburg

"Nergens in Vlaanderen is kraamzorg zo populair en goedkoop als in Limburg” Dat zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) op basis van cijfers die ze heeft opgevraagd. 

“Op vijf jaar tijd is het aantal uren kraamzorg in deze provincie met 40 procent gestegen, tot 55.000 uren vorig jaar. 

Gemiddeld ontvangen Limburgse gezinnen met een pasgeboren kind 41 uren kraamzorg, tegenover 35 uren in de rest van Vlaanderen.” 

Vrouwen die pas bevallen zijn kunnen bij thuiskomst extra hulp inschakelen van een kraamverzorgende. Die helpt enkele uren per week met de verzorging (wassen en voeden) van de baby, zorgt voor de opvang van de andere kinderen in het gezin of bezoek, en neemt huishoudelijke taken op zich. Daarnaast volgt de kraamverzorgende de ontwikkeling van de baby en het herstel van de moeder mee op. Een aanvraag voor kraamhulp doet men best al vanaf de vijfde

zwangerschapsmaand. Dat kan bij een dienst voor gezinszorg waarvan er 61 zijn in Vlaanderen.

 

Forse stijging

Vorig jaar boden de diensten voor gezinszorg in totaal 361.742 uren kraamzorg aan 10.412 gezinnen aan. “Dat zijn 17 procent meer gezinnen en 15 procent meer uren dan in 2011”, weet Vera Jans. “Vooral Limburgse gezinnen doen opmerkelijk meer en langer beroep op kraamzorg: het aantal uren geboden kraamzorg steeg in deze provincie van 38.936 uren in 2009 naar 54.367 uren in 2014. Dat is een stijging van maar liefst 40 procent.” 

Gemiddeld doen moeders met een pasgeboren kind in de periode na de bevalling zo’n 35 uren beroep op kraamzorg. “In Limburg wordt het langst gebruik gemaakt van deze vorm van ondersteuning, namelijk 41 uren. Dat is 10 uren meer dan hekkensluiter Oost-Vlaanderen”, zegt Jans. 

De kostprijs van een uur kraam- zorg is inkomensgerelateerd. Het minimumbedrag is 0,51 euro per uur, de hoogste uurbijdrage was vorig jaar 45,31 euro. 

De gemiddelde prijs voor een uur kraamzorg is in Vlaanderen de voorbije vier jaar met ruim een euro gedaald, naar 7,29 euro per uur. In Limburg betalen ouders het minst, name- lijk gemiddeld 6,69 euro per uur kraamzorg.

 

Toenemende vraag

“We zien dat kraamzorg een toene- mend succes en een blijvende groei kent. Logisch, want voor elk gezin met een pasgeboren baby bieden kraamzorgdiensten een grote meerwaarde”, besluit Vera Jans. “Kraamzorg is trouwens niet al- leen belangrijk voor moeder en kind, maar ook voor de vader en alle andere gezinsleden. Een baby in huis brengt immers wel wat te- weeg in een gezin. Ander pluspunt is dat er een goede samenwerking is met Kind & Gezin. Dat is cruciaal, omdat hierdoor de continuïteit in zorg wordt verzekerd.”

 

Uitbreiding

Door de afnemende ligdagduur in het ziekenhuis bij een bevalling tot vier dagen, verwacht Jans dat de vraag naar kraamzorg nog zal toenemen. “Vandaar dat het aantal uren kraamzorg vanaf 2017 met 2,5 procent wordt uitgebreid. In samenwerking met de sector wordt er ook gewerkt aan een nieuw kader dat beter tegemoet moet komen aan de stijgende zorgnoden.”