Actua

zaterdag 13 december 2014
 - 

Kris Peeters bepleit met Benelux-ministers grensoverschrijdende arbeidsmarkt

De Benelux-landen tekenen begin 2015 een besluit waardoor diploma’s in het hoger onderwijs in de drie landen erkend zullen zijn, op initiatief van Belgisch Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters, Nederlands Minister Lodewijk Asscher en Luxemburgs Minister Schmit. 

Op dit moment is de erkenning van een diploma in het buurland tijdrovend en is de procedure om te kunnen werken over de grens omslachtig. De drie landen gaan de mogelijkheid van een automatische erkenning na. Er komen proefprojecten van grensoverschrijdende stages tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In aanwezigheid van Luxemburgs Minister Nicolas Schmit en Belgische Vicepremier Kris Peeters ondertekende de Nederlandse minister van Werkgelegenheid Lodewijk Asscher vandaag, donderdag 11 december, alvast een Benelux-overeenkomst voor een vlottere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

“We missen werkgelegenheidskansen in grensregio’s zoals bv. Limburg, die doorgaans een vrij hoge werkloosheid kennen,” zegt Vicepremier Kris Peeters. “Dan is het spijtig dat het zoeken naar werk maar in een halve cirkel gebeurt en knelpuntberoepen moeilijk ingevuld geraken. Met 37% van het totaal aantal grenspendelaars in de EU is grensoverschrijdend werken in de Benelux en de belendende regio’s een opportuniteit die we moeten grijpen.”

300.000 werknemers

Naar schatting zijn er nu meer dan 300.000 mensen die dagelijks over de grens pendelen tussen de Benelux-landen, en van en naar de Duitse en Franse grensregio’s. Dat is slechts 1,2% van de totale werkgelegenheid. Werkzoekenden ervaren in teveel gevallen belemmeringen om over de grens te gaan solliciteren, hierdoor laten we in grensgebieden een potentieel aan werkgelegenheid onbenut.

Betere samenwerking

Een betere uitwisseling van werknemers is één van de topprioriteiten van het Nederlands Voorzitterschap van de Benelux Unie, dat eind 2014 afloopt. Op die manier kan regionaal vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten, wat goed is voor de werkgelegenheid en economische groei in de grensstreken. De Benelux-ministers hebben met de vandaag getekende overeenkomst afgesproken dat naast de meeneembaarheid van diploma’s, de informatievoorziening voor grensarbeiders verbeterd wordt, en de regionale arbeidsmarktgegevens beter in kaart worden gebracht.

Webportaal

Voor (potentiële) grensarbeiders in de Benelux komt er een betere informatieverstrekking (via http://startpuntgrensarbeid.benelux.int) en dienstverlening.  “We hebben ook afgesproken,” besluit Vicepremier Kris Peeters, “dat we de gegevensverzameling voor grensoverschrijdende werkgelegenheid fors verbeteren. Er zijn momenteel weinig gegevens beschikbaar over grensoverschrijdende arbeidsmarkten en de nationale informatie is zelden goed vergelijkbaar. Dat gaat veranderen.”