Landbouw & Visserij

vrijdag 26 april 2013
 - 

Kris Peeters voorziet 300.000€ ondersteuning voor biolandbouw

Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om een subsidie van in totaal 300.000 euro toe te kennen aan BioForum Vlaanderen vzw en Boerenbondvereniging voor Projecten vzw voor de uitvoering van het project “Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2013”. Dit project moet bijdragen aan het realiseren van  groei in de biologische productie en het optimaliseren van de ketenwerking binnen de sector.

In de periode 2008-2012 is het areaal biolandbouw met 41% toegenomen, en ook het aantal producenten, bereiders en verdelers nam met 30% toe. Het marktaandeel van biologische versproducten steeg in dezelfde periode van 1,3% naar 1,9%.

Tot voorheen waren 'Bio zoekt Boer' en 'Bio zoekt Keten' twee afzonderlijke projecten, waarbij nauw samengewerkt werd. Gezien de nauwe samenwerking is besloten om beide projecten tot 1 project samen te brengen, waarbij de twee grote luiken "omschakelingsbegeleiding" (voor Bio zoekt Boer, d.m.v. een "bioconsulent omschakeling" ) en ketenwerking (voor Bio zoekt Keten d.m.v. een "ketenmanager") verenigd zijn.

Dit project kadert in de uitvoering van het nieuw Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013 -2017 dat tot stand kwam na intens overleg tussen  minister-president Kris Peeters, Bioforum, Boerenbond, ABS en het departement  Landbouw en Visserij, en met het engagement van Comeos Vlaanderen, en Fevia Vlaanderen.

 ‘Ik ben tevreden over de aangehouden groei van de biologische landbouw in Vlaanderen. Dit project beoogt zowel de omschakeling van landbouwbedrijven naar biolandbouw, als het vinden van nieuwe afzetmogelijkheden in de keten. Dit moet het mogelijk maken dat deze groei ook in de toekomst wordt aangehouden’, aldus minister-president Kris Peeters.